Nyheter

”Elever lär sig svenska snabbare när de får bra modersmålsundervisning”

Av: Frida Meinking


Foto: Jirka Matousek

Språkcentrum i Göteborg har nästan 14 000 elever i grundskola och på gymnasiet. Med drygt 300 anställda erbjuder dem modersmålsundervisning och studiehandledning på över 70 språk.

– Elever lär sig svenska snabbare när de får bra modersmålsundervisning, sa Sylwia Wieczorek, modersmålslärare på Språkcentrum i Göteborg.

Centret arbetar aktivt med att utbilda och kompetensutveckla sina pedagoger för att erbjuda så bra undervisning som möjligt.

När skolor kontaktar språkcentrum i Göteborg erbjuds tre olika modeller för att möta elevernas behov.

I den första modellen anställer skolor pedagoger från språkcentrum för extra stöd inför prövning i modersmål i moderna språk. Här arbetar pedagogerna med eleverna under fem veckors tid och de arbetar aktivt med att förbereda eleverna inför en prövning i vecka fem.

Den andra modellen stäcker sig över hela läsåret och riktar sig till modersmålsgrupper i årskurs nio. Här arbetar lärarna och eleverna med översättning från modersmål till svenska. För att modersmålseleverna i årskurs nio ska prövas i modersmål måste dom kunna svenska. Enligt Wieczorek kan inte ett betyg sättas i modersmål om eleverna inte kan svenska.

Modell tre innebär att språkcentrums pedagoger arbetar med studiehandledning och modersmålsstöd på en skola under ett helt läsår. Undervisningen sker en gång i veckan. I början av läsåret kartläggs eleverna för att delas in i grupper utefter sina kunskaper.

För att lyckas med modersmålsundervisning menar Wieczorek att det är viktigt att språkcentrums pedagoger är nyfikna på sina elever och från skolans sida krävs kunniga svenskalärare. Ett bra samarbete mellan klassläraren, mentorer och rektorer är också viktigt för ett bra resultat, sa hon.

Den här artikeln är baserade på anförande från Språkintrodagen, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Åsa Backlund, lektor vid Stockholms universitet, riktade sig konferensen till dig som arbetar med språkintroduktion. Under dagen diskuterades ämnen så som bemötandet av nyanlända elever och hur du som pedagog skapar ett lyckat samarbete mellan språkintroduktionselever och elever på nationella program. Totalt deltog närmare 300 personer från hela Sverige på konferensen den 15 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.