Nyheter

Elevmöten i fokus på Uddevalla Gymnasium

Av: Frida Meinking

ska%cc%88rmavbild-2017-01-09-kl-09-21-44

Under 2014 bestämde sig Marie-Louise Klevestedt och Anna Bjerkstig, pedagoger på Uddevalla Gymnasium, att det var dags för deras elever att mötas. Klevestedt jobbar på ett nationellt program med samhällsinriktning och Bjerkstig arbetar på språkintroduktionsprogrammet med nyanlända elever.

Uddevallas Gymnasium har över 3000 elever varav 400 läser språkintroduktion. Eleverna på de nationella programmen och språkintroduktionseleverna möts väldigt sällan.

– Som samhällsvetare jobbar man mycket med analyser, man försöker förstå sin omvärld. När man jobbar på ett nationellt program har man relativt homogena elevgrupper och jag kände att vår analys blev så platt, sa Klevestedt.

– Jag och mina elever pratade mycket om vad de har för förutsättningar, hur ser livet ut och vad har de för sociala kontakter. Det slående var att en nyanländ ungdom umgås med landsmän eller med andra med utländsk härkomst. Det som saknades fullständigt var mötet med ungdomar med svenska som första språk. Det vill säga modellen för att lära sig svenska på bästa sätt, fortsatte Bjerkstig.

För två år sedan bestämde sig pedagogerna att de skulle göra en gemensam uppgift med sina klasser. I arbetet skulle eleverna tillsammans analysera hur Uddevalla kommun kunde förbättra sitt integrationsarbete.

Utöver arbetet ville pedagogerna att samarbetet skulle leda till ökad integration mellan eleverna, att eleverna på språkintroduktion skulle få möjlighet att prata mer svenska samt få en inblick i hur det är att läsa på ett nationellt program.

– Det viktigaste för att lyckas med ett sådant här arbete är att ha trygga ungdomar. De måste känna sig trygga med oss för att våga prata med varandra. Vi la väldigt mycket kraft på att fånga upp ungdomarna ifall något inte kändes bra, sa Klevestedt.

Men samarbetet visade sig bli en hit bland eleverna. Arbetet var tänkt att pågå i tre veckor, men på elevernas önskemål förlängdes det till nästa dubbla tiden.

Elevernas analys plockades upp av både kommunen och skolan. Tack vare deras arbete har skolan nu introducerat gymnasiepraktik, vilket innebär att elever på språkintroduktion under en månads tid får gå med elever på ett nationellt program för att se hur det går till och vad som krävs av dem för att ta sig dit.

Den här artikeln är baserade på anförande från Språkintrodagen, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Åsa Backlund, lektor vid Stockholms universitet, riktade sig konferensen till dig som arbetar med språkintroduktion. Under dagen diskuterades ämnen så som bemötandet av nyanlända elever och hur du som pedagog skapar ett lyckat samarbete mellan språkintroduktionselever och elever på nationella program. Totalt deltog närmare 300 personer från hela Sverige på konferensen den 15 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.