Årets viktigaste konferens om radikalisering och våldsbejakande extremism – 3:e året i rad

18 oktober 2018, Magasinet Konferens, Stockholm

Talare

London Metropolitan University, United Kingdom
Alyas Karmani
Imam, psykolog & Director STREET UK

Institute for Strategic Dialogue, United Kingdom:
Jacob Davey, Project Manager

Stiftelsen Expo
Jonathan Leman, Researcher

 

Stockholms stad:
Linus Dahlström, Projektledare Sociala insatsgrupper

Centret mot våldsbejakande extremism, CVE (f.d. Nationella samordnaren)
Jonas Trolle, Verksamhetschef

ABF
Zaynab Ouahabi, Strategisk rådgivare 

Ur innehållet:

 • Institute for Strategic Dialogue (ISD) i Storbritannien presenterar en kartläggning av koordinerade desinformations- och påverkansoperationer inför svenska valet 2018 och berättar om Online Civil Courage Initiative som är ett europeiskt partnersamarbete mellan Facebook och ISD i arbetet mot hatbudskap och påverkanskampanjer på sociala medier.
 • Alyas Karmani redogör för praktikfall från Storbritannien av individer som dömts för terrorbrott och kopplingen till psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som riskfaktorer.
 • Center mot våldsbejakande extremism berättar om sina insatser för att skapa rätt strukturer i det förebyggande arbetet samt om det behovsanpassade stöd lokala aktörer erbjuds i arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Linus Dahlström, projektledare Sociala Insatsgrupper i Stockholms Stad, berättar om ett framgångsrikt arbetssätt som lett till att myndigheter kunnat samverka kring målgrupper i riskzonen som samhället haft svårt att nå med insatser.
 • Prisbelönta Jonathan Leman, från Stiftelsen Expo, berättar om hur vitmaktmiljön mobiliserar efter svenska valet, om de senaste trender i den rasideologiska rörelsen samt om den svenska extremhögerns internationella kopplingar och påverkan.
Pris och målgrupp
 • 4990 kr

Fullsatt senast. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med/inom:
– Integration och socialtjänst
– Utbildning, kultur och fritid
– Säkerhet
– Ideella organisationer och trossamfund

Tid och plats

Start: kl 09:10
Slut: kl 16:15

Magasinet Konferens
Sveavägen 53, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 072-858 87 98

Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar

Citat från tidigare deltagare

 • Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne

  Anders Olsson Nässjö kommun
 • Bra konferens med ett viktigt tema

  Stefan Anering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag

  Konstantia Karagiannaki Varbergs kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!