Årets viktigaste konferens om radikalisering och våldsbejakande extremism – 3:e året i rad

18 oktober 2018, Magasinet Konferens, Stockholm

Talare

London Metropolitan University, United Kingdom
Alyas Karmani
Imam, psykolog & Director STREET UK

Institute for Strategic Dialogue, UK
Julia Ebner, Research Fellow

Högskolan i Jönköping
Marco Nilsson, Docent

Stockholms stad
Abdukadir Ali, Chef Sociala Insatsgruppen Järva

Centret mot våldsbejakande extremism, CVE (F.d. Nationella samordnaren)
Joakim von Scheele, Utbildningsledare

Ur innehållet:

 • Institute for Strategic Dialogue (ISD) i Storbritannien presenterar en kartläggning av koordinerade desinformations- och påverkansoperationer inför svenska valet 2018 och berättar om Online Civil Courage Initiative som är ett europeiskt partnersamarbete mellan Facebook och ISD i arbetet mot hatbudskap och påverkanskampanjer på sociala medier.
 • Alyas Karmani redogör för praktikfall från Storbritannien av individer som dömts för terrorbrott och kopplingen till psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som riskfaktorer.
 • Center mot våldsbejakande extremism berättar om sina insatser för att skapa rätt strukturer i det förebyggande arbetet samt om det behovsanpassade stöd lokala aktörer erbjuds i arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Abdulkadir Ali, chef Sociala Insatsgruppen i Järva, Stockholms Stad, berättar om ett framgångsrikt arbetssätt som lett till att myndigheter kunnat samverka kring en målgrupp i riskzonen som samhället haft mycket svårt att nå med insatser.
 • Docent Marco Nilsson, Högskolan i Jönköping, som är den första forskaren i världen som publicerat en vetenskaplig artikel utifrån intervjuer med aktiva IS-medlemmar berättar om hur en ökad förståelse för radikaliseringsprocessen är viktig för arbetet med att avradikalisera och för att förbättra uppskattningen av hotbilder
Pris och målgrupp
 • 4990 kr

Fullsatt senast. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med/inom:
– Integration och socialtjänst
– Utbildning, kultur och fritid
– Säkerhet
– Ideella organisationer och trossamfund

Tid och plats

Start: kl 09:10
Slut: kl 16:25

Magasinet Konferens
Sveavägen 53, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 072-858 87 98

Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar

Citat från tidigare deltagare

 • Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne, våldsbejakande extremism

  Anders Olsson Nässjö kommun
 • Bra konferens med ett viktigt tema

  Stefan Anering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag

  Konstantia Karagiannaki Varbergs kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!