Nyheter

Familjehemsplaceringar och arvodering av familjehem

Av: Frida Meinking

 

På EKB-Dagen Socialtjänst, 9 februari,  pratade Gabriel Billing, enhetschef familjehemsenheten i Nyköping kommun, om hur kommunen organiserat arbetet kring barn och ungdomar som är placerade i familjehem och på HVB-boenden samt hur de genom arvodering lyckats knyta till sig familjehem.  

I Nyköping är omkring 250 barn och ungdomar placerade av kommunen, varav 150 personer är ensamkommande. I kommunen har man lagt stor vikt vid att inte särskilja de placerade ungdomarna från varandra.

– Vi beslutade att inte göra någon skillnad på ensamkommande ungdomar i jämförelse med andra ungdomar. Vi har gjort en del organisatoriska lösningar för att säkerställ det, en grej vi har gjort är att vi har alla barn och ungdomar som är placerade i samma enhet.

Enligt Billing har det hjälpt kommunen att fokusera på de universella behoven hos alla ungdomar, och inte särskilja ensamkommande från andra ungdomar.

Nyköping kommun har också valt att ha all boendeverksamhet i egen regi.

– Vi har valt att hålla vår boendeverksamhet i egen regi, tätt och nära myndighetsdelen. På så sätt vill vi minska känslan av vi och dem.

 Familjehemsplaceringar
– 
När vi rekryterar familjehem har vi samlat alla rekryteringar av familjehem till ensamkommande såväl som familjehem till andra ungdomar i ett och samma sammanhang. Vi har gjort det för att inte konkurrera med oss själva utan försöka lotsa uppdragstagarna.

Genom att samla alla familjehem kan kommunen även lättare nå ut med information, stöd och vägledning, enligt Billing. Han menar också att det har lett till att familjerna inspireras och lär sig av varandra.

– Det finns en kraft i att vara många och därför samlar vi alla. Känslan av att kunna göra skillnad och att det finns fler som vill, kan och hjälps åt.

Arvoden för att knyta till sig familjehem
Kommuner har inte rätt till att anställa familjehem, men i Nyköping har man istället lyckats erbjuda samma premisser och förutsättningar åt familjehem som en familjehemsanställning.

– Genom att arvodera motsvarande och ibland högre än en anställningsnivå har vi kunnat knyta till oss kvalificerade familjehem. Familjehem som är hemma på heltid har också varit en framgångsfaktor, vilket vi möjliggör genom högre arvodering.

Högre arvodering har även möjliggjort för kommunen att behålla vårdkrävande och kostnadskrävande ungdomar i familjehem, enligt Billing.

– Vi har lyckats hålla kvar ungdomarna i familjehem genom att systematiskt gått in med högre arvodering så att det motsvarar en familjehemsanställning, förklarar han.

Den här artikeln är baserad på anförande från EKB-Dagen Socialtjänst, forum om ensamkommande flyktingbarn, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Under dagen fick deltagarna ta del av bland annat expertanförande från Rädda Barnen och socionomen Hannah Kejerhag Oldenmark samt praktikfall från bland annat Nyköpings och Trelleborgs kommun. Totalt deltog knappt 300 personer från hela Sverige på konferensen den 9 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.