Nyheter

”Från nyanländ till nyanställd lärare ”

Av: Frida Meinking

 

På Forum om Nyanlända Elever, 1 februari, pratade Johan Erikssom, utbildningsförvaltningen i Stockholm stad, och Jenny Stanser, rektor Blommensbergsskolan,  om projektet ”Från nyanländ till nyanställd lärare” som snabbare ska få ut utbildade pedagoger i skolorna. 

– I Stockholmstad har vi hög inflyttning av nya invånare. Utmaningar för framtiden är att vi behöver fler skolor och när skolorna är klara behöver vi lärare, sa Johan Eriksson.

Enligt utbildningsförvaltningen i Stockholms stad behövs cirka 1400 nya lärare varje år inom grund- och gymnasieskolan. För att möta det stora behovet av lärare har förvaltningen startat projektet ”Från nyanlända till nyanställd lärare” som snabbare ska få ut utbildad personal i skolorna.

Att validera sin lärarutbildning är någonting som tar tid och på utbildningsförvaltningen såg man att mycket kompetens inte fångades upp.

– Vi såg att många lärare arbetade med yrken som var väldigt långt ifrån skolan, sa Johan Eriksson.

Satsningen är en etableringsperiod på två år med målet att lärarna ska få en tillsvidare anställning på en skola.

Validering av kunskap och intensivkurs i Svenska
Det första steget i projektet är att de nyanlända lärarnas kunskaper valideras.

– Att få iväg ansökan om lärarlegitimation och papper för validering tidigt gör att vi sparar jättemycket väntetid, ofta görs det senare i processen.

I satsningen jobbar man i nära kontakt med universitet- och högskolerådet för att validera lärarnas tidigare utbildningar.

– De bestämmer vad utbildning är värd och vad man behöver komplettera, sa Johan Eriksson.

Därefter får lärarna läsa en intensivkurs i Svenska.

Ut i verksamheten
Den första tiden ute i verksamheten får lärarna följa en modersmålsstödjare. Johan Eriksson berättar.

– Vi har många modersmålsstödjare i Stockholm stad. Det såg vi som en stor fördel. I en av insatserna får man följa en modersmålslärare för att lära sig hur det fungerar i den svenska skolan, och göra det på sitt hemspråk.

Därefter får lärarna följa ett arbetslag. Här menar Johan Eriksson att man lägger stor vikt på de ämnen som läraren är utbildad inom. Är man mattelärare så följer man andra lärare inom matematik.

Efter det får lärarna göra en vikarieanställning och slutligen är målet en svensk lärarlegitimation och anställning.

Skolan
Jenny Stanser är rektor på Blommensbergsskolan som är en av ett 40-tal skolor som har deltagit i projektet.

Under förra hösten bestämde skolan att ta emot nyanlända elever. Jenny Stanser beskriver att engagemanget på skolan var stort från lärare, elever och föräldrar.

– Men det som vi upptäckte var att vi har en extremt homogen lärargrupp. Vi hade nästan inga lärare med utländsk bakgrund. Det vi såg är att det fyller ett behov att kunna få prata på sitt eget språk och identifiera sig med en vuxen.

Sedan dess har skolan tagit emot totalt fyra kandidater. Under fem veckors tid får lärarna följa ett arbetslag på skolan, inom sitt specifika ämne. Enligt Jenny Stanser har det varit en stor fördel för lärarlaget och verksamheten i stort att få in praktikanterna.

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum om Nyanlända Elever, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som möter nyanlända elever i ditt yrke. Under dagen fick deltagarna ta del av lyckade praktikfall, expertanföranden och myndighetsperspektiv. På konferensen diskuterades ämnen så som hur skolor lyckas med sitt mottagande av nyanlända elever, hur personal bemöter elever som lider av trauma samt hur pedagoger kan förbättra sin undervisning. Totalt deltog cirka 600 personer från hela Sverige på konferensen den 1 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.