Nyheter

Fyra tips för ett lyckat arbete mot våldsbejakande extremism

Av: Frida Meinking

duveholmsgymnasiet_katrineholm Foto: Udo Schröter

På Forum mot Extremism, 10 november 2016, gav Katrineholms Säkerhetschef sina bästa tips för att kommunalt lyckas med arbetet mot våldsbejakande extremism.

 Att utforma en handlingsplan för att motverka radikalisering och extremism inom en kommun är inte enkelt, inte heller att knyta till sig den kunskap som behövs. Men på Forum mot Extremism gav Peter Henriksson, Säkerhetschef i Katrineholm, sina bästa tips för att lyckas med det operativa arbetet mot våldsbejakande extremism. Henriksson lade stor vikt vid samverkan mellan olika organisationer och aktörer men också på att använda den kunskap som finns inom kommunen.

 Samverkan
Jobba i nära kontakt med trossamfunden i kommunen och närliggande kommuner.

– Vi har väldigt bra kontakt med vår imam. Vi träffas i stora och små sammanhang och ibland pratar vi om privata saker bakom stängda dörrar. Samverka med närliggande kommuner är också viktigt, byt tankar, idéer och kunskap. För små kommuner kan det vara svårt att hålla fokus på alla grupper, därför är det viktigt att samarbeta med andra kommuner för att hjälpa varandra i arbetet, sa Henriksson.

Samarbeta med bostadsbolagen
Henriksson rekommenderade också ett samarbeta med både de kommunala och privata bostadsbolagen. Att samverka med bostadsbolagen är enligt Henriksson ett enkelt sätt att få en översikt över de som hyr bostäder och lokaler.

– Vi har suttit tillsammans med vårt kommunala bostadsbolag och gått igenom alla regler och kollat vem de hyr ut till. Det får inte förekomma alkohol, droger och så vidare och det gäller alla.

– Vi kan inte ställa direkta krav på de privata fastighetsägarna men vi kan uppmuntra dem att tänka efter vilka de hyr ut till, sa han.

Använd de lokala resurserna
Enligt Henriksson är det största hotet i Katrineholm den religiösa extremismen. För att höja kommunens kunskapsnivå inom religion har han vänt sig till gymnasielärare och rektorer. Samarbetet med skolorna har inte bara höjt kunskapsnivån utan pedagogerna och rektorerna hjälper även till att uppmärksamma saker som händer i verksamheten, sa han.

Se över bidragssystemet
– En annan sak vi har gjort är att vi har börjat trycktesta vårt bidragssystem. Vi tycker inte att det är okej att ge bidrag till vem som helst. Har man inte grundläggande demokratiska värderingar så ska man inte ha bidrag, sa Henriksson.

Den här artikeln är baserade på anförande från Forum mot Extremism, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Anna Ardin, Projektledare på Forum, belyste konferensen ämnen som hur man utformar en handlingsplan som motverkar radikalisering och extremism och hur kommuner kan upprätta allianser med myndigheter och civilsamhället i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Totalt deltog över 200 personer från hela Sverige på konferensen den 10 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev.