Nyheter

HVB-Dagen EKB: Hamza Ibrahim

Av: Frida Meinking

För sex år sedan kom 17-åriga Hamza Ibrahim till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Somalia. Sedan dess har han gått ut med toppbetyg från gymnasiet, börjat studera på Malmö högskola samt varit med och grundat Ensamkommandes Förbund. Han är även rådgivare till Migrationsverkets generaldirektör i frågor som rör ensamkommande flyktingbarn. På EKB-Dagen HVB den 8 februari, 2017, kommer han att prata om sin personliga resa och sitt arbete inom Ensamkommandes Förbund.

I en intervju med Integrationsforum berättar han om några av de faktorer som har hjälpt honom att ta sig dit han är idag samt hur han genom sin historia försöker vara en förebild för andra ensamkommande barn och ungdomar.

Hur var din första tid i Sverige?

– Det var väldigt tufft att hamna i ett nytt land och anpassa sig till normer och värderingar som finns i samhället. Att vara ensam och att inte kunna språket är väldigt tufft. Men varje gång man träffar folk, börjar skolan så börjar saker öppna sig. Men de första månaderna var jättesvåra.

Vilka faktorer har hjälpt dig att komma dit du är idag?

– Att jag hade bra vänner hela vägen som stöttade mig. Jag träffade väldigt fina människor, som alltid var där för mig. Sedan var jag väldigt nyfiken och lärde mig saker hela tiden. Det är civilsamhället och livet i Malmö som har skapat mig, det var där jag fick mina första kontakter och fick träffa folk. Det man lär sig i skolan och det man lär sig när man träffar människor är helt olika saker. Att träffa folk är det som har gjort mig till den jag är idag.

Hur såg förutsättningarna ut när du kom hit, för sex år sedan, i jämförelse med idag?

– Det är väldigt stor skillnad. När jag kom fick jag jättemycket hjälp, det fanns personal som var väldigt engagerade och ville hjälpa mig med allt. Till exempel, redan efter två dagar i Sverige började jag i ett fotbollslag. Nu kan personer inte ens komma till Migrationsverket för att registrera sig. Det har kommit många barn och systemet är enormt belastat. Den största skillnaden är att jag hade bra förutsättningar.

Vad ger du för tips till ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit idag?

– Jag brukar ge hopp om framtiden, att det kan gå bra. De brukar fråga om mitt liv, vad jag har gjort och om att jag börjat plugga på högskolan. Jag brukar säga att det kan vara svårt i början, att man får glömma det man har sett på vägen och fokusera på möjligheterna som finns här och utnyttja situationen som man befinner sig i och göra något bra av utifrån det. Jag fungerar som en förebild för dessa barn och ungdomar.

Hur reagerar de när de hör din historia?

– De flesta lyssnar och säger att de vill köra samma spår som jag. Men de flesta har inte en klar framtid, i och med tillfälliga uppehållstillstånd, och jag kan inte sätta mig in i deras situation. Jag visste att jag fick stanna i Sverige resten av mitt liv vilket gjorde att jag kunde fokusera på skola och allt annat. Men de har inte samma framtid. De brukar fråga mig hur de ska orka lägga tid på skolan när de inte vet vad som händer i framtiden. De befinner sig i en helt annan situation än mig.

Anmäl dig till EKB-Dagen HVB innan den 20 januari och spara 1000 kronor. Anmälan och mer information om konferensen hittar du här.