Nyheter

EKB-Dagen HVB: Johan Eikman

Av: Frida Meinking

johan-eikman-2

Johan Eikman är strateg med inriktning på ensamkommande barn i Uppsala kommun. På EKB-Dagen HVB den 8 februari kommer han tillsammans med Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, att prata om det manualbaserade programmet Teaching Recovery Techniques som kan användas av personal utan förkunskaper för att bemöta barn och ungdomar som lider av posttraumatisk stress.

 

I en intervju med Integrationsforum pratar Eikman om det manualbaserade programmet.

Berätta kort om Teaching Recovery Techniques (TRT).

– TRT är ett program som är utvecklat av psykologer och forskare på Children and War Foundation. Det är ett manualbaserat program som bygger på traumafokuserad KBT och ges i grupp om 8-10 barn vid fem tillfällen. Dessutom ingår två träffar för omsorgspersoner, vilka kan vara antingen boendepersonal, familjehem, god man eller någon annan vuxen person som finns i barnets närhet som kan vara ett stöd med till exempel hemläxorna. Programmet är ursprungligen utvecklat för låginkomstländer och har tidigare använts i krigsdrabbade områden och i samband med naturkatastrofer. Det är ett program som kan utövas av professionella utan särskilda förkunskaper om trauma eller terapeutiskt arbete med barn.

Vilka färdigheter lär programmet ut till personal på boenden?

– Personalen utbildas till tränare så att de i sin tur kan hålla grupper med barn och unga och lära ut självhjälpsstrategier för att hantera posttraumatisk stress. Det handlar bland annat om att hantera påträngande bilder och tankar och att hantera undvikande genom gradvis exponering.

Vad har resultatet varit av pilotprogrammet?

– Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser, då vi befinner oss mitt i pilotprojektet. Innan februari räknar vi med att ha mer data och information att delge. Men initialt så har de utbildade tränare och de barn som genomgått programmet varit positiva, tränarna har uttryckt att det är ett viktigt program som de hoppas ska ge ett bra resultat.

Anmäl dig till EKB-Dagen HVB innan den 16 december och gå 2för1. Anmälan och mer information om konferensen hittar du här.