Nyheter

Malmö stad: Kommunikationsinsatser under flyktingsituationen

Av: Frida Meinking

Linda Nordgren från Malmö stad berättar om deras uppmärksammade kommunikationsinsatser under flyktingsituationen. Insatser som gav en nominering till priset ”Bästa kommunikation offentlig organisation” på Stora Kommunikatörspriset. Linda Nordgren är en av talarna på Kommunikation och Mångfald den 28 november i Stockholm.

På stadskontoret i Malmö stad har Linda Nordgren arbetat i sex år. Sedan fyra år tillbaka är hennes huvudansvarsområden kriskommunikation och sociala medier. Under flyktingsituationen 2015 arbetade Malmö stads kriskommunikationsfunktion mycket med kommunikationen i staden.

– Det var en unik situation med mycket åsikter. Vi har idag ett polariserat åsiktssamhälle på ett helt annat sätt än för tio år sedan, berättar Linda Nordgren.

Många människor på flykt kom till Malmö, som är ankomstkommun för ensamkommande barn. Under år 2015 tog Malmö emot 15 000 ensamkommande barn. Utrymme behövdes akut och man fick öppna idrottshallar, gamla sjukhus och liknande för att lösa situationen. Malmö stad blev tvungna att avblåsa fotbollsträningar och gymnastikträningar till fördel för boende för de ensamkommande barnen.

– Det blev tydligt vilka olika åsikter Malmöborna hade. En del tyckte att det var en jättebra idé att låta sina barn spela fotboll tillsammans med de ensamkommande barnen medan en del var jättearga för att deras barn inte skulle få träna som vanligt, berättar Linda Nordgren.

– Det var väldigt svårt att göra rätt på grund av det polariserade samhälle vi har. Vi ville inte skapa en kris i krisen och mycket av kommunikationen handlade om att skapa ett schysst förhållningssätt i staden.

Ankomstplatsen utanför centralstationen som Malmö stad öppnade upp blev en viktig fysisk symbol i kommunikationen. Där samlades alla myndigheter på samma ställe och arbetade ihop. Polisen, Region Skåne, Migrationsverket, Röda korset och många fler fanns på plats.

– Vi ville visa att vi stod för ett välkomnande, en stämning och ett förhållningssätt i staden, berättar Linda Nordgren.

Utanför ankomstplatsen fanns stora skyltar med texten ”Flykting? Välkommen”, både på svenska, engelska, dari och arabiska. Ett föremål för många selfies både för människor på flykt och Malmöbor. En viktig symbol för välkomnandet.

Malmö stad arbetade mycket i sociala medier och svarade på alla kommentarer som kom in.

– Många kände oro och rädsla och vi tyckte att det var viktigt att ta vårt ansvar. Vi modererade väldigt hårt i våra kommentarsfält. Rasistiska och kränkande kommentarer togs givetvis bort, säger Linda Nordgren.

I nationell media hade man tidigt bestämt sig för att kalla det flyktingkris, något som blev svårt för Malmö stad att hantera.

– Vi som organisation upplevde inte att vi hade en kris på det sättet. Vi ville noga tala om att det var människorna som kom hit som antagligen hade sin största livskris någonsin. Det här är en av de svåraste kriskommunikationshändelserna vi någonsin haft, men vi som organisation upplevde inte att vi hade en ohanterlig eller kaosartad situation på det sättet.

Under konferensen Kommunikation och Mångfald den 28 november kommer Linda Nordgren att berätta mer om arbetet de gjorde under flyktingsituationen.

Text: Elin Bisander