Årets konferens om nyanlända elever för skolledare och för dig som arbetar med skolutveckling

31 januari 2019, Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

Södertälje kommun
Henrik Ljungqvist, Rektor Ronnaskolan

Högskolan Dalarna
Åsa Wedin, Professor i pedagogiskt arbete

Linda Castell
Skolutvecklare & Utvecklingskonsult för Skolverket

Mälardalens högskola
Pirjo Lahdenperä, Professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gunilla Almgren Bäck, Rådgivare & Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Denho Özmen, Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Auli Skoglund Poussu, Rådgivare

Ur innehållet:

 • Rektor Henrik Ljungqvist från Södertälje kommun berättar om hur en satsning på språkinlärning var avgörande när Ronnaskolan genomförde ett framgångsrikt förändringsarbete som höjt medelmeritvärdet och förändrat arbetssättet
 • Professor Åsa Wedin, från Högskolan Dalarna, visar hur skolledare kan främja undervisningspraktiker på skolnivå som inbjuder nyanlända elevers alla erfarenheter och språkliga resurser på sätt som gynnar samtliga elevers lärande
 • Skolutvecklaren Linda Castell berättar med utgångspunkt i erfarenheter från Skolverkets riktade insatser om exempel på god skolutveckling samt om framgångsfaktorer för ett systematiskt kvalitetsarbete kring nyanlända elevers lärande.
 • Professor emerita Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola, visar utifrån bred, praxisnära aktionsforskning i olika skolutvecklingsprojekt om hur skolan med rätt ledarskap kan utvecklas till en god interkulturell lärandemiljö.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om det nya stödmaterialet som ger information om vad skolan kan behöva göra och tänka på när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd.
Pris & Målgrupp
 • 4990 kr exkl. moms

Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till följande befattningar inom grundskolan:
– Rektor & skolledare
– Skolhuvudman & utbildningspolitiker
– Skol- och metodutvecklare
– Förstelärare & arbetslagsledare
– Ansvariga för nyanlända elever och administrativa funktioner

Tid och plats

31 januari 2019

Start: kl 09:20
Slut: kl 16:20

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar

Citat från tidigare deltagare

 • Många inputs och vi har även fått idéer om hur vi kan förbättra vår organisation på skolan.

  Therese Alwert Oxelösunds kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!