Nyheter

Så anpassar du SFI-klassrummet till elever med PTSD

Av: Frida Meinking

Traumapsykologen Frida Johansson Metso har de senaste fem åren arbetat på Röda Korsets center för tortyrskadade flyktingar. På konferensen SFI-Forum Lärare den 24 oktober 2017, arrangerad av Integrationsforum, pratade hon bland annat om posttraumatisk stressyndrom och gav handfasta tips på hur personal inom SFI kan anpassa sitt klassrum till elever med PTSD. 

Studier visar att en av tio som flytt till Europa lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Samtidigt visar en undersökning vid Röda Korsets högskola att en av tre personer som flytt från Somalia, Eritrea eller Syrien till Sverige utvecklar någon form av psykisk ohälsa.

– Man kan tycka att en av tre är mycket, men samtidigt är det bara en av tre när man tänker på vad människor har varit med om, säger Frida Johansson Metso.

Det är olika typer av trauman som bidrar till att personer utvecklar psykisk ohälsa, däribland tortyr, exilrelaterad stress, utvisningsskräck och stress inför att inte återförenas med sin familj. Enligt Frida Johansson Metso är dessa faktorer som drabbar väldigt många personer som flytt.

Tortyrskador
PTSD kan drabba personer som vid en eller upprepade gånger utsatts för svåra händelser som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av personens integritet. Det kan vara händelser så som misshandel, sexuella övergrepp, krigshändelser och tortyr.

– Tortyr är en sådan sak som vi nästan aldrig ställer frågor om. Mina patienter på Röda Korset sade att det är som att svenskar inte vet att tortyr överhuvudtaget finns för det var aldrig någon som frågade.

Hon menar att även sjukvården i många fall har svårt att upptäcka och identifiera skador orsakade av tortyr. Samtidigt är så kallad hand made trauma, trauma som är orsakad av andra människor, det som påverkar människor mest.

– En annan människa som har valt att ge dig den här smärtan. Som beräknande, kreativt och professionellt går in i sin roll som torterare. Sadister blir dåliga torterare för de tar livet av personer för tidigt, som mina patienter brukar säga.

Enligt Frida Johansson Metso måste man bli bättre på att uppmärksamma tortyrbrott då det är en väldigt stark prediktor för att utveckla PTSD.

Symptom för posttraumatisk stress
Det finns fyra huvudsakliga symptom för PTSD: återupplevande, ökad anspänning, undvikande och negativa tankar.

Enligt Frida innebär återupplevande att personer med PTSD återupplever traumatiska händelser genom flashbacks och minnesbilder. Under återupplevandet kan personen även få frånvaroattacker. De påträngande minnen gör att personer med PTSD har svårt att slappna av och blir lättretliga. Den ökade anspänningen gör även att många har lätt till gråt och panikångest.

Ett annat symptom för PTSD är att personer med sjukdomen ständigt försöker undvika saker som påminner om traumat, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter. Negativa tankar och känslotillstånd är även ett tydligt tecken på PTSD. Enligt Frida Johansson Metso innebär det att man lever med sina värsta minnen hela tiden vilket leder till att man kan inte koncentrera sig, drar sig undan och tillslut kan personer isolera sig.

– Det här är sjukdomsreaktioner som vi kan göra någonting åt. Ibland får jag höra att man inte kan göra någonting åt PTSD utan att man får leva med det resten av sitt liv. Vi tänker att har man varit med om krig är det klart att man har kvar fruktansvärda minnen. Men det här är inte fruktansvärda minnen, det här en sjukdom. En sjukdom som kan botas.

– Om vi inte identifierar det får patienten bära med sig kriget resten av sitt liv, säger Frida Johansson Metso.

Tips till lärare inom SFI
På SFI-Forum Lärare gav Frida Johansson Metso praktiska tips för hur personal inom SFI kan strukturera undervisningen för att underlätta för personer som lider av PTSD.

Inför terminsstarten: tydlig kallelse med information om vad som kommer att hända, tydligt syfte med första lektionen, bifoga karta och kontaktnummer samt en bild på dig själv. En bild skapar trygghet första dagen då eleven vet vem hen ska vända sig till.

Under lektioner: ha agendan synlig. Under lektionens gång rita en tidslinje så att eleverna hela tiden vet var i processen ni befinner er. Ha en klockan tillgäng: personer med PTSD kan vara stressade över hur länge de ska stanna i klassrummet, därför underlättar det att ha en klockan synlig. Fokusera på en sak i taget och använd bilder och sammanfattningar för att återkoppla till det som ni har gått igenom under lektionen.

I slutet av lektionen: sammanfatta dagen.

För information om kommande konferenser och utbildningar besök vår utbildningssida(länk) alternativt registrera dig på vårt nyhetsbrev här nedan.