Nyheter

Så förbättrar myndigheter och kommuner sitt mångfaldsperspektiv i sin kommunikation

Av: Elin Bisander

Ulla Bohman arbetar på myndigheten för tillgängliga medier (MTM). På konferensen Kommunikation & Mångfald den 28 november kommer hon att berätta hur man gör information mer tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan ta del det vanliga formatet.

– Vi behöver inte krångla till det så mycket. De allra flesta människor vill vara delaktiga i samhället, med tillgänglig information har de en större chans att bli det.

MTM har regeringens uppdrag att göra information, litteratur och nyheter tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan läsa den vanliga texten. Ulla Bohman arbetar på kommunikationsenheten på MTM och har ansvarsområdet tillgänglig samhällsinformation.

På konferensen Kommunikation & Mångfald kommer Ulla Bohman att prata om lättläst svenska och om hur viktigt det är att information är tillgänglig.

– Det är ett viktigt steg för att kunna vara integrerad i samhället och vara en god medborgare. Om du är ny på svenska språket kan du behöva information på lättläst svenska för att lätt kunna förstå informationen, berättar Ulla Bohman.

Ibland behövs en tolk i kontakt med myndigheter.

– Då är det viktigt att även tolken har lättläst information. Annars ska hen börja reda ut krångliga begrepp för att sedan översätta det till ett annat språk.

Ulla Bohman kommer även att prata om vad som är tillgänglig och otillgänglig information.

– På sopsorteringsstationer exempelvis står det ofta skyltar om vad man inte får slänga. Men för många är det otydligt vad man får slänga, för det står inte. Det tas bara för givet att alla ska förstå. Men så är det inte.

Ett annat exempel på otillgänglig information är när en kommun skriver om förändringar på sin hemsida.

– Alla är inte uppkopplade och kan läsa webben. Otillgänglig information kan handla både om språket, utformningen av informationen och platsen man förmedlar informationen, berättar Ulla Bohman.

Det är viktigt att låta informationen nå sina intressenter och det kan man göra genom att samarbeta med de ställen man tror att intressenterna söker sig till.

– Man kan samarbeta med mödravård, skola och caféer exempelvis för att vända sig till rätt målgrupper. Det handlar inte om att människorna alltid ska hitta informationen utan att informationen ska hitta fram till dem, säger Ulla Bohman.

Generellt tycker hon att vi krånglar till information i onödan och det gör informationen otillgänglig.

– Jag tror att många känner sig dumma om man inte skriver med ett krångligt språk och använder tjusiga synonymer. Det viktigaste är att informationen går fram och ofta är det bättre att upprepa ett ord flera gånger än att använda synonymer. Om det är viktig information som ska fram till en person som precis håller på att lära sig svenska språket så måste prioriteringen ligga i att personen förstår och inte i att använda ett vackert och varierande språk, avslutar Ulla Bohman.

Ulla Bohman är en av talarna på konferensen Kommunikation & Mångfald den 28 november på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm.