Nyheter

Så kan personal stötta och motiverar afghanska barn och ungdomar

Av: Frida Meinking

För sexton år sedan kom Kasim Hussein som ensamkommande flyktingbarn till Sverige från Afghanistan. Han har sedan dess arbetat aktivt med ensamkommande barn och ungdomar som bl.a. verksamhetschef på ett HVB-boende. Idag jobbar han åt Familjehemkonsulenter och är en aktiv föreläsare om bemötandet av ensamkommande.

På Kunskapsdagen om Afghanistan, den 1 december, pratade Hussein om hur personal på boenden kan stötta och motivera afghanska ungdomar.

Enligt honom är livet i Afghanistan väldigt annorlunda mot det välordnade livet i Sverige. Afghanistan är ett kollektivt samhälle där man inte får någon hjälp av staten. Hussein, precis som många andra afghanska ungdomar, kände en misstänksamhet mot alla de statliga representanter han mötte när han kom till Sverige.

– Man tror att personal på boenden, goda män, migrationsverket och så vidare är där för att sätta dit en, för så är det i Afghanistan, förklarade han.

Hussein uppmuntrade därför personal på boenden att genom auktoritet och tydlighet skapa förtroende hos ungdomarna. Den svenska valfriheten är något som enbart skapar förvirring, menar han.

Personalen är grundstenarna i det nya livet. Hussein förklarade att personalen som arbetade på det boende han bodde på blev hans vägledare och föräldrargestalter.  Enligt honom är personalens viktigaste uppgift att vägleda ungdomarna in i det nya livet. De måste lära sig att klara sig själva, känna delaktighet och ta ansvar. Att få känna att man klarar sig själv är något som skapar trygghet, sa han.

Hur skapar man ett bra bemötande? Hussein menar att ett bra bemötande skapas genom att personalen börjar hos sig själva. Alla som arbetar på boenden måste tänka på vilka signaler de sänder ut till ungdomarna. Hur ser man på ungdomarna, ser man dem som ett problem eller som en resurs?

För att inte skapa förvirring hos ungdomarna betonade föreläsaren att det är viktigt att alla i personalen arbetar och agerar på samma sätt. Olika bemötanden från olika personer skapar förvirring.

Tillsist sa Hussein att det är viktigt att komma ihåg att de som har kommit hit bara är vanliga ungdomar med olika erfarenheter i bagaget.

– Förutom att de är ensamkommande så är de också vanliga ungdomar, det måste vi komma ihåg. De kan göra dumma grejer som precis vilken ungdom som helst. De är ungdomar med en ryggsäck som fylls hela tiden och det tar tid att tömma den ryggsäcken.

Den här artikeln är baserad på anförande från Kunskapsdagen om Afghanistan, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Harald Host riktade sig konferensen till dig som möter afghaner i ditt yrke. Under dagen diskuterades ämnen så som afghansk kultur, afghaner i Sverige och personliga erfarenheter av att komma till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan. Totalt deltog drygt 300 personer från hela Sverige på konferensen den 1 december 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.