Nyheter

Därför är samarbete viktigt i arbetet mot våldsbejakande extremism

Av: Frida Meinking

img_3433

På Forum mot Extremism pratade Salahuddin Barakat, imam och grundare av Islamakademin, om att samarbetet mellan det civila samhället och myndigheter är avgörande i arbetet mot våldsbejakande extremism.

 Barakat menade att civilsamhället måste vara en del av det genomgående arbetet mot våldsbejakande extremism, inte bara i det ytliga arbetet utan även i det bakomliggande.

– Det är viktigt att kompetensen är fördelad i samhället. Vi har sett att radikalisering är ett socialt problem som har med en rad olika orsaker att göra, sa han.

– Myndighetspersonal behöver stöd av andra och det är en självklarhet, forsatte han.

Genom sitt arbete på Islamakademin och som imam har det blivit tydligt för Barakat att det är lättare för anhöriga att ta kontakt med civilsamhället än med myndigheter. Han menade också att det är en stor fördel för myndigheterna att samarbeta med civilsamhället eftersom det skapar ett mer långsiktigt arbete.

– Myndigheter arbetar utifrån rekommendationer men efter något år är inte arbetet aktuellt längre. Men i civilsamhället så är det deras grej, de arbetar med dessa frågor och jobbar med det ständigt. Exempelvis muslimska föreningar har jobbat med extremism väldigt länge och det är en del av vårt långsiktiga arbete.

Den här artikeln är baserade på anförande från Forum mot Extremism, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Anna Ardin, Projektledare på Forum, belyste konferensen ämnen som hur man utformar en handlingsplan som motverkar radikalisering och extremism och hur kommuner kan upprätta allianser med myndigheter och civilsamhället i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Totalt deltog över 200 personer från hela Sverige på konferensen den 10 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev.