Nyheter

Samtal till stödtelefon om hedersrelaterat våld ökar drastiskt

Av: Frida Meinking

Manifestation mot hedersvåld och förtryck 2012. Foto: TT

Samtal till den nationella stödlinjen för hedersrelaterat våld och förtryck har ökat kraftigt de senaste åren, det visar statistik från Länsstyrelsen Östergötland.

– Ju bättre vi blir på att se och uppmärksamma den här problematiken, desto fler ärenden kommer att komma fram.

Antalet ärenden som kommit in till Länsstyrelsen i Östergötland, den myndighet som har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld, ökade mer än 50 procent mellan 2015 och 2016. Från 298 ärenden 2015 till 455 i fjol.

Under de första sex månaderna i år har 300 fall rapporterats, vilket är en ökning med i snitt 12 ärenden per månad i jämförelse med förra året.

Enligt Juno Blom, utvecklingssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland, beror ökningen på en rad olika orsaker.

– Det är både att fler känner till telefonen och att fler har blivit bättre på att identifiera personer som är utsatta. Vi kan också se att vi efter flyktingströmmen 2015 har fått ett ökat antal ärenden som rör asylsökande och nyanlända barn och vuxna, förklarar hon och fortsätter:

– Vi har haft ärenden som rör barnäktenskap och vuxna kvinnor som är i en fruktansvärd utsatthet på boenden för nyanlända. Det viktigaste då blir att vi måste försäkra oss om att man inte bara ska komma undan kriget utan man måste komma undan alla former av utsatthet och förtryck.

KONFERENS: Forum om Hederskultur, den 21 november 2017 på Folkets Hus i Stockholm 

Stödtelefonen är till för personer som kommer i kontakt med någon som utsatts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat förtyck eller våld och behöver råd.

Av de som ringer in är en stor del handläggare inom socialtjänsten, följt av skolpersonal, polis och ideella organisationer som kommer i kontakt med personer utsatta för hedersrelaterad problematik.

Enligt statistiken handlar 86 procent av ärendena om flickor/kvinnor och 14 procent om män/pojkar.

Flesta är barn
Mer än 50 procent av de utsatta är barn och minst 23 procent är under 15 år. Minst 13 procent av fallen är kvinnor som utsatts av våld eller förtryck av sin make eller pojkvän eller före detta make eller pojkvän.

I drygt 30 procent av ärendena handlar det om fysiskt våld. Drygt 330 personer, vilket motsvarar 19 procent av fallen, har uttryckt oro för tvångsäktenskap, utav dessa har 64 personer utsatts för tvångs- eller barnäktenskap.

Andra orsaker som rapporteras är bortförande, dödshot och könsstympning. Totalt har 102 ärenden om könsstympning rapporteras till länsstyrelsen, varav 49 handlade om konsekvenser av könsstympning.

Ett nationellt problem
Enligt Juno Blom är statistiken en viktig indikation på problematikens omfattning och utsträckning.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här är bara statistik över de som vänder sig till oss. Dels finns det ärenden som vi inte är involverade i och sedan finns det mängder med ärenden som aldrig blir ett ärenden för att man inte stöter på någon som förstår och kan hjälpa, säger hon.

Hon är övertygad om att antalet ärenden kommer att fortsätta öka när fler blir bättre på att identifiera personer som är utsatta.

– Ju bättre vi blir på att se och uppmärksamma den här problematiken, desto fler ärenden kommer att komma fram.

Något som Juno Blom anser är viktigt att belysa med statistiken är det inte är ett problem som förekommer på vissa platser i landet, utan att det är en nationell problematik.

– Kollar man på statistiken så är det samtal från alla län i hela landet, vilket motbevisar myterna om att det bara är ett storstadsproblem.

Den 21 november 2017 arrangerar Integrationsforum Forum om Hederskultur på Folkets Hus i Stockholm. Information och anmälan till den högaktuella heldagskonferensen hittar du här.