Nyheter

Snabbspåret ska förkorta utbildningstiden för nyanlända lärare

Av: Frida Meinking

3971494980_d1392805ec_o
Foto: Gabriel Bergin

I april förra året lanserades snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare. Med Stockholms universitet som nationell samordnare hoppas man minska utbildningstiden för lärare och förskollärare från fyra till ett år.

– Utgångspunkten är den stora lärarbristen i Sverige. Bristen diskuterades redan förra året och under 2015 kom ytterligare 75 000 nyanlända elever och ungdomar. Men med den här gruppen kom även vuxna, inklusive lärare, sa Maria Nejte, uppdragsledare vid Stockholms universitet.

Utbildningen riktar sig enbart till personer som är arabisktalande. Netje menar att man genom att rikta in sig på en målgrupp har kunnat anpassa kursen och kursmaterialet till deltagarna:

– Vi bedriver undervisning på både svenska och arabiska. Vi tror att nå kunskap gör man i många fall bäst på sitt modersmål.

De första deltagarna påbörjade utbildningen i april förra året och därefter planeras 2-3 kursstarter per år. I utbildningen värvar praktik på en skola med lärarförberedande kurser vid universitetet. Genom kurserna hoppas Stockholms universitet att ge en inblick i det svenska skolsystemet.

– Utbildningen är uppdelad i tre delar under 26 veckor, det svenska skolsystemet, sociala relationer där vi pratar om konflikthantering och pedagogisk ledarskap och sista delen är direktiv och lärande. Klassrummet ser väldigt annorlunda ut här i jämförelse med Syrien och Irak där många deltagare kommer ifrån, sa uppdragsledaren.

Utbildningen är inte ett snabbspår till lärarlegitimation utan ett sätt för myndigheterna att snabba på sina processer, förtydligade Netje.

Under snabbspåret görs en kartläggning av varje deltagare där utbildning och yrkeslivserfarenhet dokumenteras. Genom kartläggningen får de nyanlända lärarna också förslag på vad som ytterligare krävs för att bli undervisande lärare i Sverige.

Den här artikeln är baserade på anförande från Språkintrodagen, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Åsa Backlund, lektor vid Stockholms universitet, riktade sig konferensen till dig som arbetar med språkintroduktion. Under dagen diskuterades ämnen så som bemötandet av nyanlända elever och hur du som pedagog skapar ett lyckat samarbete mellan språkintroduktionselever och elever på nationella program. Totalt deltog närmare 300 personer från hela Sverige på konferensen den 15 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.