Nyheter

Språkintroduktion fjärde största gymnasieprogrammet i Sverige

Av: Frida Meinking

När Thomas Furusten, undervisningsråd och författare till Skolverkets rapport om språkintroduktion, presenterade statistik från årets rapport blev det tydligt att allt fler resurser måste läggas på språkintroduktionsklasserna.

I år började cirka 23000 elever på programmet runt om i landet, en ökning med 77 procent sedan hösten 2013.

Det var fler elever som påbörjade språkintroduktion än något annat program och totalt är utbildningen det fjärde största gymnasieprogrammet i landet.

Trots det höga antalet elever är programmet den enda gymnasieutbildning som saknar en nationell programstruktur med tydliga mål. Furusten påpekade att den centrala utgångspunkten för utbildningen är att den ska utgå ifrån varje elevs förutsättningar.

– Det finns inga fastställda kravnivåer vad gäller utbildning och vilka svenska kunskaper som ska uppnås, sa Furusten.

Den bristande strukturen gör att programmet idag ser väldigt olika ut på olika skolor.

– På vissa skolor är det en mycket grundläggande utbildning där eleven successivt går vidare till andra introduktionsprogram och på andra skolor ligger fokus mer på att utveckla svenskan innan eleverna går vidare, fortsatte han.

Enligt Skolverket är det många elever som går på programmet längre än vad som är planerat. En enkät gjord av Skolverket 2014 visade att många elever fortfarande är kvar på språkintroduktion efter fyra år.

Endast nio procent av de elever som påbörjade språkintroduktion 2011 har läst klart ett nationellt gymnasieprogram fyra år senare, en siffra som oroade många på Språkintroduktionsdagen i Stockholm.

Den här artikeln är baserade på anförande från Språkintrodagen, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Åsa Backlund, lektor vid Stockholms universitet, riktade sig konferensen till dig som arbetar med språkintroduktion. Under dagen diskuterades ämnen så som bemötandet av nyanlända elever och hur du som pedagog skapar ett lyckat samarbete mellan språkintroduktionselever och elever på nationella program. Totalt deltog närmare 300 personer från hela Sverige på konferensen den 15 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.