Nyheter

Tensta gymnasium – En verksamhet med språkintroduktion som grund

Av: Frida Meinking

ska%cc%88rmavbild-2017-01-09-kl-10-19-30

I fjol beslutade Stockholm stad att Tensta gymnasium endast skulle bedriva språkintroduktion. Med språkintroduktion i fokus har Sofie Abrahamsson, rektor, och Susanna Franzén, skolledare och förstelärare på språkintroduktion, skapat en verksamhet som lägger stor fokus på varje elevs utveckling och lärande.

 Sedan beslutet om att Tensta gymnasium enbart skulle ha språkintroduktionselever har mycket ändrats på skolan. Lärargruppen har bytts ut och kompletterats och den högre elevpeng som ges till språkintroduktions elever har används för att anställa modersmålsstödjare, studiehandledare och för att bygga ett starkt elevhälsoteam.

– Det är tufft att undervisa våra ungdomar på språkintroduktion, det sociala är otroligt viktigt för att få dem att lyckas och känna sig som en del av vårt samhälle, sa Abrahamsson på Språkintrodagen i Stockholm.

– Det krävs inte bara skickliga pedagoger utan skickliga studiehandledare på modersmål, enormt skickligt elevhälsoteam som kan arbeta förebyggande och främjande, fortsatte hon.

Eleverna på gymnasiet kommer alla från väldigt olika bakgrunder. En del har gått många år i skolan tidigare medan en del har begränsade kunskaper. När eleverna kommer till skolan delas de in i olika nivåer utefter sina kunskaper. Nivåerna representerar grundskolans tre stadier.

Många elever på språkintroduktion känner att de fått ett avbrott i sin skolgång och det är någonting som Tensta gymnasium försöker förebygga genom att fokusera på integrerande undervisning och allmänbildande kunskap.

– Vi vill hitta ett sätt för eleverna att känna att de försätter utvecklas i skolämnen även om de inte har hela språket med sig. Genom språkstöttande arbetssätt, studiehandledning på modersmål vill vi fokusera på allmänbildande kunskap, förklarade Franzén.

Skolan arbetar också mycket med att stärka elevernas självförtroende och självbild. Just nu pågår ett samarbete med Voice of Tensta som är ett lokalt nätverk som lyfter fram talanger och hjälper folk att få sin röst hörd.

– Vi vill visa våra elever att de har all förmåga att lyckas här. Eleverna är motiverade, de ser poängen med att gå i skolan men vi vill hjälpa dem att öppna upp ögonen och visa att de kan, sade Abrahamsson.

Den här artikeln är baserade på anförande från Språkintrodagen, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Åsa Backlund, lektor vid Stockholms universitet, riktade sig konferensen till dig som arbetar med språkintroduktion. Under dagen diskuterades ämnen så som bemötandet av nyanlända elever och hur du som pedagog skapar ett lyckat samarbete mellan språkintroduktionselever och elever på nationella program. Totalt deltog närmare 300 personer från hela Sverige på konferensen den 15 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.