Nyheter

Trelleborgs kommun: Framgångsfaktorer för etablering av ensamkommande unga

Av: Frida Meinking

Trelleborgs kommun har genom åren tagit emot många ensamkommande ungdomar. Unikt för kommunen är att de placerar ungdomar i så kallade etableringsboenden istället för HVB-boenden och att ansvaret för ungdomarna ligger hos arbetsmarknadsnämnden.

På EKB-Dagen Socialtjänst, 9 februari,  pratade Cecilia Lejon, förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen, och Ola Johnsson, arbetsmarknadschef, om hur kommunen organiserat arbetet kring ensamkommande barn och unga.

 Sedan 2013 är det arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun som ansvarar för ensamkommande ungdomar.

 – Arbetsmarknadsnämnden är en hybridnämnd. Man har tagit delar från traditionell socialnämnd och slagit hop det med arbetsmarknadsfrågor. Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att säkerställa etableringen och den är specialbyggd för att arbeta med jobb och inte med bidrag, förklarar Cecilia Lejon.

Enligt Ola Johnsson arbetar nämnden i nära kontakt med näringslivet för att skapa hållbara anställningar för bland annat ensamkommande barn och ungdomar.

Etableringsboenden
Unikt för Trelleborgs kommun är att ensamkommande unga inte placeras i HVB-boenden utan i etableringsboenden.

– Vi vet att orden vi använder påverkar ungdomarna och påverkar resultatet. Av den anledningen har vi etableringsboenden och inte HVB-boenden, förklarar Cecilia Lejon.

Precis som arbetsmarknadsnämnden, fokuserar etableringsboendena på att hjälpa ungdomarna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– När det har gått en vecka så träffar ungdomarna en arbetsmarknadssekreterare som arbetar inom arbetsmarknadsprocessen. I det samtalet görs en arbetsmarknadsplanering, säger Ola Johnsson.

Målet är att alla ungdomar som placeras av kommunen ska vara självförsörjande vid 21-års ålder. Enligt Ola Johnsson är de flesta ensamkommande unga som placeras i kommunen mellan 15 och 16 år gamla, vilket innebär att de har fem till sex år på sig att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det betyder att vi måste få in personen på skola och arbetsmarknaden så fort som möjligt, säger han.

Vid sidan om arbetsmarknadsplanen pågår myndighetsprocessen, förtydligar Ola Johnsson.

Produktionsappart
Arbetsmarknadsnämnden arbetar utifrån en så kallad produktionsapparat för att se till att ungdomarna uppnår sina mål och är självförsörjande vid 21-års ålder. Apparaten består av tre faser: orienteringsfas, individuell fas och utsluss.

Orienteringsfasen innebär att ungdomarna introduceras till vardagen i Trelleborg. Under orienteringsfasen gör ungdomarna ett ställningstagande där de sätter upp mål för vad de vill göra i framtiden och var de vill befinna sig vid 21-års ålder. Fasen pågår under max tre månader.

Därefter går ungdomarna vidare till den individuella fasen där de går i skolan och arbetar för att uppnå sina mål. Sedan slussas de vidare till utslussningen där de slutför sina mål och förväntas vara självförsörjande.

Den här artikeln är baserad på anförande från EKB-Dagen Socialtjänst, forum om ensamkommande flyktingbarn, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Under dagen fick deltagarna ta del av bland annat expertanförande från Rädda Barnen och socionomen Hannah Kejerhag Oldenmark samt praktikfall från bland annat Nyköpings och Trelleborgs kommun. Totalt deltog knappt 300 personer från hela Sverige på konferensen den 9 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.