Tidigare konferenser och kurser

Se vilka konferenser och kurser vi tidigare har arrangerat, klicka på rubriken för att läsa innehållet.

2023

Arbetsmarknad & mångfald 26 april 2023

Utanförskap & gängkriminalitet 23 maj 2023

Ledarskap & Mångfald 3 oktober 2023

Interkulturell förskola 26 oktober 2023

Forum om hederskultur 16 november 2023

Mångkulturella bostadsområden 28 november 2023

Utanförskap & gängkriminalitet 29 november 2023

2022

Arbetsmarknad och mångfald 3 maj 2022

Ledarskap & mångfald 11 maj 2022

Utanförskap & gängkriminalitet 17 maj 2022

Flerspråkig skola 22 september 2022

Interkulturell förskola 28 september 2022

Forum om hederskultur 25 oktober 2022

Mångkulturella bostadsområden 22 november 2022

Utanförskap & gängkriminalitet 29 november 2022

2021

Utanförskap & gängkriminalitet 25 maj 2021

Mångkulturella bostadsområden 28 september 2021

Interkulturell förskola 29 september 2021

Forum om hederskultur 16 november 2021

Utanförskap & gängkriminalitet 24 november 2021

2020

Flerspråkiga elever lärare 4 februari 2020

Flerspråkiga elever skolledare 5 februari 2020

Elevhälsa nyanlända elever 6 februari 2020

Mångkulturella bostadsområden 16 september 2020

Arbetsmarknad & mångfald 30 september 2020

Utanförskap & gängkriminalitet 13 oktober 2020

HR & mångfald 15 oktober 2020

2019

Forum om nyanlända elever lärare 30 januari 2019

Forum om nyanlända elever skolledare 31 januari 2019

EKB-dagen 6 februari 2019

Interkulturellt skolledarskap 27 mars 2019

Mångkulturell förskola 28 mars 2019

Demokrati & mångfald 9 april 2019

HR och mångfald 8 maj 2019

Digitala verktyg för språkutveckling 8 maj 2019

Mångfald i praktiken 9 maj 2019

Arbetsmarknad & mångfald 9 maj 2019

Mångkulturella bostadsområden 21 maj 2019

Ledarskap & mångfald 8 oktober 2019

Interkulturellt ledarskap 9 oktober 2019

SFI-forum lärare 15 oktober 2019

SFI-forum etablering 16 oktober 2019

Kommunikation & mångfald 6 november 2019

Mångkulturell kommunikation 7 november 2019

Diskrimineringsfrågor i praktiken 12 november 2019

Mångfald i praktiken 13 november 2019

Flerspråkighet i förskolan 13 november 2019

Forum om hederskultur 19 november 2019

Språkintrodagen 27 november 2019

IS-återvändare 27 november 2019

 

2018

Forum om nyanlända elever lärare 31 januari 2018

Forum om nyanlända elever skolledare 1 februari 2018

EKB-dagen 7 februari 2018

Mångkulturella bostadsområden 21 mars 2018

Digitala & webbaserade verktyg för språkutveckling 26 april 2018

Arbetsmarknad & mångfald 16 maj 2018

Forum om återvändande 22 maj 2018

Demokrati & mångfald 23 maj 2018

Praktiskt arbete mot religiös extremism 17 oktober 2018

Språkintrodagen 24 oktober 2018

Forum mot extremism 18 oktober 2018

SFI-forum etablering 6 november 2018

SFI-forum lärare 7 november 2018

Digitala & webbaserade verktyg för språkutveckling 8 november 2018

Kommunikation och mångfald 13 november 2018

Forum om hederskultur 14 november 2018

Elevhälsa nyanlända elever 20 november 2018

2017

Forum om nyanlända elever 1 februari 2017

EKB-dagen HVB 8 februari 2017

EKB-dagen socialtjänst 9 februari 2017

Forum om återvändande 27 april 2017

Forum mot rasism 16 maj 2017

Mångkulturella bostadsområden 18 maj 2017

SFI-forum lärare 24 oktober 2017

SFI-forum etablering 25 oktober 2017

Forum mot extremism 14 november 2017

Språkintrodagen 15 november 2017

Forum om hederskultur 21 november 2017

Kommunikation och mångfald 28 november 2017

2016

EKB-dagen 11 februari 2016

Kunskapsdag somalier Väst 16 mars 2016

Forum om nyanlända lärare 27 april 2016

Mångkulturella bostadsområden 24 maj 2016

SFI-forum 26 oktober 2016

Forum mot extremism 10 november 2016

Språkintrodagen 15 november 2016

Kunskapsdag Afghanistan 1 december 2016

2015

Kunskapsdag somalier 17 november 2015