Nyheter

”Vi lever i en populärkultur som inte bara bejakar utan förhärligar våld”

Av: Frida Meinking

img_3433

Vad är det som gör att ungdomar radikaliseras? På Forum mot Extremism pratade Salanhuddin Barakat, imam och grundare av Islamakademin, om bakomliggande orsaker till att ungdomar radikaliseras.

– Det är inte dumma, irrationella ungdomar som inte vet vad det gör. De har inte på något sett rationaliserat sina idéer utan snarare tvärtom. Min upplevelse av dessa ungdomar är att de kan argumentera för användandet av våld, sa Barakat.

Han tycker att man ska bemöta ungdomar som är i farozonen att radikaliseras med dialog. Han menar att man måste möta dem i en djupare diskussion om användandet av våld och bakomliggande orsaker.

– Vi ska ha med oss att vi lever i en populärkultur som inte bara bejakar våld utan förhärligare användandet av våld. Det är ingen tillfällighet att IS i sina rekryteringsvideor använder sig av spelliknande videor.

Barakat menar att i arbete mot våldsbejakande extremism är det viktigt att komma ihåg att radikalisering är en social och personlig process. Den ser olika ut för alla människor och det finns ingen standardmodell för hur en extremist ser ut eller vilken bakgrund personen kommer från. Men för många muslimska ungdomar handlar det ofta om tillståndet i den muslimska världen och västerländsk utrikespolitik, sa han.

– Många känner samhällsfientlighet och utanförskap. Ofta hamnar personen väldigt utanför samhället vilket omvandlas till förakt och fientlighet. Man vill ha svar på sitt utanförskap och ibland kommer det förklaringsmodeller som är väldigt svart på vitt, sa han.

– Inom religiös radikalisering, men också inom vit makt-rörelse, kan man se samma tendenser. Man ser sig själv som ett offer där världen är ute efter en och man söker sig till grupper som erbjuder samhörighet, fortsatte han.

Hos de ungdomar som han har träffat så spelar religiös tolkning och teologi väldigt lite roll, utan det är makt och samhörighet som lockar mest.

– Vi kan se att de finns lite intresse för teologi, andlighet och för praktiserande över lag. Det handlar mer om tillhörigheten och därför är det inte en tillfällighet att [IS] utnämnde sig till stat och att rekryteringsvideor fokuserar mer på flaggor och enhetlig klädsel än vad de gör på en bön eller att någon bryter fastan med en dadel, sa han.

Den här artikeln är baserade på anförande från Forum mot Extremism, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Anna Ardin, Projektledare på Forum, belyste konferensen ämnen som hur man utformar en handlingsplan som motverkar radikalisering och extremism och hur kommuner kan upprätta allianser med myndigheter och civilsamhället i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Totalt deltog över 200 personer från hela Sverige på konferensen den 10 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.