Nyheter

Webbinarium: Hur kan förskolan prata om religion?

Av: Integrationsforum

Den svenska förskolan är full av traditioner och många av dem hör ihop med religiösa högtider som påsk och jul. Traditionerna upplevs som viktiga och många reagerar starkt om det föreslås ändringar. Samtidigt är det svårt för förskolan att förhålla sig till traditionernas religiösa bakgrund. De svenska traditionerna ses och förstås av pedagoger som kulturella medan andra firanden som Eid efter Ramadan uppfattas som starkt religiöst. Forskningen visar att många pedagoger avstår att prata om religion i allmänhet och om den religiösa bakgrunden till traditioner och ritualer i synnerhet. Varför är det så? Forskaren Eva Reimers har tillsammans med sina kollegor undersökt hur frågorna om religion och kulturarv hanteras i förskolan. Hon menar bland annat att förskollärare kan för lite om religion och att detta kan bidra till ökade risker för utanförskap.

På webbinariet berättar Eva Reimers mer om vad forskningen säger och hur man kan arbeta aktivt med religion och traditioner i förskolan.

  • Varför är frågan om religion och trosuppfattningar så känslig?
  • Vilka effekter kan förskollärares okunskap om olika högtider, traditioner och religion få? Hur hänger arbetet med högtider och traditioner ihop med risker för utanförskap?
  • Traditionernas didaktik: hur ska pedagogerna i förskolan undervisa om högtider, traditioner, religion och tro? Finns det några riktmärken och vad ska man undvika?
  • Det mångkulturella samhället ställer nya krav på förskolorna. Hur kan förskolor arbeta aktivt och medvetet med överföring av ett kulturarv som speglar samhällets mångfald?

7 februari 2024 15:00-16:00

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa våra kostnadsfria webbinarier

  • Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt integritetspolicyn.