Nyheter

Ämnesinriktad sfi kan hjälpa att motivera eleverna

Av: Frida Meinking

Jenny Hostetter, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund och läromedelsförfattare, ställer sig kritisk till dagens sfi-undervisning. På SFI-Forum, 26 oktober 2016, i Stockholm pratade hon om hur ämnesinriktad undervisning och tydliga studieplaner kan öka motivationen hos eleverna.

 

Se även: SFI-Forum för Lärare, 24 oktober 2017 

Se även:  SFI-Froum etablering, 25 oktober 2017 

I en kartläggning utförd av Göteborgsregionens kommunalförbund var det tydligt att många sfi-elever efterfrågar ökad fokus på ämnes- och samhällsinriktad undervisning.

– För många sfi-elever är undervisningen fortfarande ett väntrum där man kan säga att språkinlärningen lärs ut i ett ämnesvakuum, enligt Hostetter.

Kartläggningen visade att många elever kände att undervisningen inte var anpassad efter deras intresseområden.

– I en utvecklad förbättrad sfi-utbildning måste frågan om förutsättningar och intressen ställas in i den reguljära verksamheten med hjälp av enskilda samtal och utvärderingar av undervisningen, sa Hosetter.

I kartläggningen blev det också tydligt att många elever inte vet hur de ska gå till väga och vad de ska träna på för att lyckas med utbildningen. Här menade Hosetter att en tydlig studieplan där huvudmålen tas fram behövs för att eleverna ska se vad som förväntas av dom.

Hon uppmuntrade publiken på Waterfront Congress Center att tänka på hur reguljär sfi skulle kunna följa liknande undervisningsmodell som yrkesinriktad sfi där man kopplar undervisningen till vissa färdigheter med tydlig bedömning.

– När bedömningen sker får man se om man uppnått målen och kan gå vidare eller om man måste backa och fortsätta repetera. I yrkesinriktad sfi så är det så att om man inte klarar ett moment så går man inte vidare till nästa moment utan man stannar och tränar lite till, sa hon.

Den här artikeln är baserad på anförande från SFI-Forum i Stockholm, anordnat av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till personer som arbetar inom sfi. Ledd av Malin Dahlström, Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms Universitet, belyste konferensen ämnen så som hur yrkesinriktad sfi kan motivera eleverna och hur du som lärare kan digitalisera din undervisning för att göra utbildningen tillgänglig för fler elever. Totalt deltog 330 personer från hela Sverige.