Nyheter

Bygga svenska – bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Av: Elin Bisander

Halmstads kommun har deltagit i utprovning, framtagande och implementering av Skolverkets bedömningsstöd ”Bygga svenska”. Erica Eklöf arbetar med processen och berättar om materialet och dess implementering.

I fyra år har Erica Eklöf arbetet i Halmstads kommun på förvaltningsnivå som läs- och skrivutvecklare. Hon är i grunden lärare och specialpedagog. Nu har hon i uppdrag att jobba med utvecklings- och processfrågor kring språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och skola. På Forum om Nyanlända Elever Skolledare, den 1 februari, kommer hon att prata om implementeringen av bedömningsstödet ”Bygga svenska”.

– Jag blev tillfrågad om jag kunde titta på materialet medan det togs fram av Stockholms universitet och skolverket. Jag tog då med mig två lärare och deras rektor för att vi tillsammans skulle lära oss om processen, berättar hon.

Erica Eklöf och hennes kollegor fick vara med och fundera över hur materialet skulle kunna fylla en funktion.

– Det blev tydligt att materialet erbjöd en viktig möjlighet att följa barnets individuella språkutveckling för att kunna ge advekat stöd för en ökad möjlighet till måluppfyllelse i förhållande till kunskapskraven, berättar hon.

Med hjälp av bedömningsstödet får lärarna möjlighet att djupdyka i elevens läsförmåga, skrivförmåga och verbala förmåga. På så vis man kan titta på olika kvalitéer i olika steg för att kunna konstatera var eleven ligger i sin svenska språkutveckling. Även om eleven har en begränsad svenska kan materialet visa att hen gjort framsteg.

– Det är en av de största vinsterna med materialet, för det skapar en trygghet och en god akademisk självkänsla hos eleven i fråga. Det har vi som jobbar med stödet pratat mycket om, berättar Erica Eklöf.

Kommunen har arbetat med bedömningsstödet sedan förra hösten och har introducerat det för lärare som har svenska som andraspråk i kommunen samt för alla speciallärare och specialpedagoger.

– Vi rekommenderar att man inte börjar med alla elever samtidigt, först måste lärarna börja prova stödet, lära sig det och känna sig trygga med det.

Några av skolorna i kommunen provar sig nu fram med huvudsaklig fokus på att lärarna ska lära sig materialet. I vår kommer man att inventera hur det går, vilka eventuella problem man stött på och så vidare.

– Det är viktigt att ledningen skapar utrymme för att kunna implementera bedömningsstödet och att även de är med och kikar på de olika delarna för att själva vara insatta. Ledningen är jätteviktig i ett sådant här arbete, det måste finnas förutsättningar för att kunna lära, menar Erica Eklöf.

Hon berättar om vikten av att se elevernas lärande som huvudfokus.

– Även om de i nuläget inte har ett fullständigt språk så måste de få möjlighet att utveckla språket med hjälp av oss. Det är viktigt att vi har koll på var de befinner sig och kommer framåt. På sikt tänker jag att vi med stödet får mer medvetna elever som känner en motivation och ett framtidshopp. Jag tror att det kan ge en god självkänsla, avslutar Erica Eklöf.

Erica Eklöf är en av talarna på Forum om Nyanlända Elever Skolledare den 1 februari i Stockholm. Mer information och anmälan till konferensen hittar du här. 

Text: Elin Bisander