Nyheter

”Det som har hänt de här barnen och ungdomarna är så väldigt allvarligt”

Av: Frida Meinking

Maria Bauer är beteendevetare och föreläsare om bemötande av hot och våld i arbetslivet. På EKB-Dagen HVB, Forum om Ensamkommande Flyktingbarn, föreläste hon bland annat om aggressionsteorier och hantering av konflikter och självdestruktivt beteende. 

Aggressionsteorier

Känslomässig aggression
Att en person blir arg för att hen känner sig kränkt. Det är känslan som styr aggressionen och sedan handlingen.

Instrumentell aggression
Att en person använder sig av aggressiv kommunikation för att uppnå något. När en person har ett syfte med sin aggression handlar det om att avtäcka syftet och prata om det, säger Bauer.

Gruppbaserad aggressivitet:
– Det är det farligaste som finns. Jag skulle säga att alla era ungdomar är ett föremål i det svenska samhället. Det vill säga att vi har ju en ganska fri debatt kring vad det är för fel på de här barnen och ungdomar och vad man ska tänka och tycka kring dem. Det finns en ganska kraftfull opinion som hela tiden driver på och det finns en gruppbaserad aggression bara de rör sig utanför boendet.

Vad gör att folk blir arga?

Hot mot avkomma/barn
Människan har en stark drivkraft att skydda och försvara sina barn. Ensamkommande barn och ungdomar som växer upp utan sina föräldrar saknar det skyddet och engagemanget från en förälder. Att överleva utan den tryggheten är väldigt svårt, enligt Bauer.

Hot mot revir
– Det vanligaste ni har på era boenden är revirkonflikter. Det finns jättemycket revirskonflikter som pågår hela tiden, mellan ungdomarna och mellan er i personalen och ungdomarna. När ni då kränker reviret, går in i deras rum, kollar på deras saker, går igenom någonting, misstänker att de är drogpåverkade eller vad som helst, då utmanar ni reviret. Då blir det konflikt, förklarar Bauer.

Hot mot status
Enligt Bauer är det viktigt för personal på HVB-boenden att sätta sig ner med varje person och prata om vad som är viktigt för den personen, hur tolkar personen respekt och hur kan personalen bemöta personen när hen blir stressad, arg, upprörd eller frustrerad. På så sätt kan personalen ta reda på vad status innebär för ungdomen.

– Ni kan göra så otroligt mycket för att jämna ut status. Tänk att det som har hänt de här barnen och ungdomarna är så väldigt allvarligt. Det är så många saker som har naggat på kanten på deras självkänsla och status. Uttryck kan bli aggression, självskadebeteende eller alla möjliga saker. Men jag tänker att ni har att försöka återupprätta en tro på sig själv.

Andra faktorer som gör att människor blir arga är trötthet, missbruk, grupptryck, vanmakt och psykiatrisk syndrom/störning.

Självdestruktiva beteenden
– Självdestruktivitet är ett paraply med olika underliggande områden. Områdena hör inte ihop, som man först tänker, utan de är var för sig. Men det jag skulle vilja säga är någonting om ångest. Det alla har gemensamt är att det sannolikt är en slags ångesthantering, förklara Bauer.

Missbruk: Allt som har med beroendesjukdomar att göra. Att man är beroende av någonting som man behöver för att fungera.

Relationer: Att man inleder eller har destruktiva relationer.

Suicid: Tankar om självmord eller handlingar som rör självmord.

Självskador: Att man har ett självskadebeteende utan att ha en önskan att dö utan en önskan att hantera sin ångest.

Ätstörningar:
– Jag tycker att ätstörningar är det svåraste för det ger så mycket vanföreställningar av sig själv. Det är väldigt svårt att hantera, bemöta och behandla för uppfattning om att man har en problematik är så svår, förklarar Bauer.

Alla självdestruktiva beteenden behandlas på olika sätt och har sin egen forskning men i akuta situationer bör personen aldrig lämnas ensam, säger Bauer. Andra faktorer som hjälper är värme, motion och att äta.

Professionellt bemötande
Enligt Bauer är det som personal på HVB-boende väldigt viktigt att skapa professionella relationer med ungdomarna.

– I ert jobb är det farligaste som finns att komma för nära, att skapa en relation som bygger på privata premisser, som bygger på att vi tycker om varandra, att du är upphöjd och särskild för mig och jag är upphöjd och särskild för dig.

Den här artikeln är baserad på anförande från EKB-Dagen HVB, forum om ensamkommande flyktingbarn, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som arbetar inom hvb och boende. Under dagen fick deltagarna ta del av bland annat expertanförande från Rädda Barnen och beteendevetaren Maria Bauer samt ett praktikfall från Uppsala kommun och Uppsala universitet. Totalt deltog cirka 300 personer från hela Sverige på konferensen den 8 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.