Heldagskurs om hur man arbetar konkret med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen

12 november 2019, Bonnier Conference Center, Stockholm

Kursledare

Louise D’Oliwa, 
Advokat och författare,
Advokatbyrån D’Oliwa

Ur innehållet:

 • Diskrimineringslagens syfte; vilka omfattas av lagen och vad är tanken?
 • Inledande bestämmelser: hur får vi information kring reglerna och vilka regler gäller?
 • Förbud mot diskriminering och repressalier; vad innebär det i praktiken?
 • Aktiva åtgärder – vad innebär det och vad måste arbetsgivaren göra!
 • Att utreda diskriminering – lojalitetsplikten som gäller för både arbetstagare och arbetsgivare
 • Tillsyn, ersättning och ogiltighet – vilka kan konsekvenserna vara
 • Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen
 • Uppsägning eller avskedande på grund av diskriminering – från varning och omplacering till själva beskedet

Om kursledaren:

Louise D’Oliwa är specialiserad på arbetsrätt och företräder såväl arbetsgivare samt arbetstagaren i arbetsrättsliga tvister och förhandlingar. Hon har förmågan att på ett engagerande sätt blanda teori med praktik och är därmed en mycket uppskattad utbildare och föreläsare.

Pris

5990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Begränsat antal platser.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med/som:

– HR- och personalfrågor
– Arbetsgivarrepresentant

Tid och plats

12 november 2019
Start: kl 09:30
Slut: kl 16:00

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Anmäl dig idag!

Citat från tidigare deltagare

 • Givande dag med intressanta ämnen, allt från det lilla till det stora perspektivet på mångfald

  Therese Eriksson Livsmedelsverket
 • Mycket inspirerande och givande dag

  Cecilia Ångman Karlstads kommun
 • Ögonöppnare! Vi kan göra mer som organisation för att inkludera människor

  Mia Martikainen Haninge kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!