Systematisk hantering av diskrimineringsfrågor och hur du förebygger att diskriminering uppkommer på arbetsplatsen

Bonnier Conference Center, Stockholm

Kursledare

Louise D’Oliwa, 
Advokat och författare,
Advokatbyrån D’Oliwa

Ur innehållet:

 • Diskrimineringslagens syfte; vilka omfattas av lagen och vad är tanken?
 • Inledande bestämmelser: hur får vi information kring reglerna och vilka regler gäller?
 • Förbud mot diskriminering och repressalier; vad innebär det i praktiken?
 • Aktiva åtgärder – vad innebär det och vad måste arbetsgivaren göra!
 • Att utreda diskriminering – lojalitetsplikten som gäller för både arbetstagare och arbetsgivare
 • Tillsyn, ersättning och ogiltighet – vilka kan konsekvenserna vara
 • Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen
 • Uppsägning eller avskedande på grund av diskriminering – från varning och omplacering till själva beskedet

Om kursledaren:

Louise D’Oliwa är specialiserad på arbetsrätt och företräder såväl arbetsgivare samt arbetstagaren i arbetsrättsliga tvister och förhandlingar. Hon har förmågan att på ett engagerande sätt blanda teori med praktik och är därmed en mycket uppskattad utbildare och föreläsare.

Senaste kurstillfället har fått snittbetyget 4,5 av 5,0. Louise D’Oliwa fick 4,67 som kursledare. Sagt om Louise D’Oliwa och kursen:

“Fantastiskt givande och innehållsrik. Den gav handfasta tips. Stor möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner. Det var en dynamisk dag. Väldigt glad att jag kunde gå kursen. Kan varmt rekommendera den.”

“Relevant och mycket givande information. Mycket bra pedagogiskt upplägg och mycket kompetent föreläsare.”

Pris

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Begränsat antal platser.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med/som:

– HR- och personalfrågor
– Arbetsgivarrepresentant

Tid och plats

Start: kl
Slut: kl

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Citat från tidigare deltagare

 • Givande dag med intressanta ämnen, allt från det lilla till det stora perspektivet på mångfald, men också stort utrymme för reflektion och mingel med personer med samma hjärtefråga

  Livsmedelsverket
 • Mycket inspirerande och givande dag

  Karlstads kommun
 • Väldigt bra organiserad konferens med duktiga föreläsare

  Region Kalmar
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!