Årets viktigaste konferens om aktiva åtgärder, likabehandling och mångfald

Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

Diskriminerings-ombudsmannen
Martin Mörk,
Chef processenheten

Trafikverket
Carina Calov,
HR-strateg arbetsmiljö &
likabehandling

Länsstyrelsen Stockholm
Kitimbwa Sabuni,
Utvecklingsledare

Gabriella Fägerlind,
Jämställdhets- &
mångfaldskonsult

Christina Ahlzén,
Analytiker &
mångfaldstrateg

Ur innehållet:

 • Aktiva åtgärder i praktiken som skapar långsiktig effekt
 • Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivare och arbetstagare vad gäller religionsfrihet enligt diskrimineringslagstiftningen?
 • Utforma övergripande strategi för likabehandling och inkluderande arbetskultur med fokus på mångfald och förebyggande arbete
 • Systematiskt arbete med aktiva åtgärder – kartlägga, analysera, åtgärda, följa upp
 • Mäta mångfald – vad kan och får man mäta samt hur kan man använda resultatet
 • Utreda och hantera diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
 • Systematisk riskbedömning som säkerställer en god arbetsmiljö och som motverkar att diskriminering uppstår
 • Hur kan man mäta framgång i arbetet för mångfald och inkludering?
Pris och målgrupp

Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Ställs konferensen in återbetalas hela fakturerade beloppet.

Önskar du delta via webben? Mejla mohamed.elmi@integrationsforum.se för mer information.

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom:

– HR & Personal
– Tjänstepersoner som arbetar med inkludering och mångfald inom organisationen

Tid och plats

Start: kl
Slut: kl

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga konferenser. Konferensen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på distans?

Citat från tidigare deltagare

 • Givande dag med intressanta ämnen, allt från det lilla till det stora perspektivet på mångfald, men också stort utrymme för reflektion och mingel med personer med samma hjärtefråga

  Livsmedelsverket
 • Mycket inspirerande och givande dag

  Karlstads kommun
 • Väldigt bra organiserad konferens med duktiga föreläsare

  Region Kalmar
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!