Nyheter

Distansundervisning gör sfi tillgängligt för fler elever

Av: Frida Meinking

Förra året lanserade sfi-lärarna Johanna Eriksson och Jonas Gunnarsson tillsammans med två kollegor sfi-undervisning på distans. Idén om distansundervisning kom efter att de i sitt arbete på sfi komvux såg att klassrumsundervisning inte var anpassad till alla elever.

 – Vi hade många elever som arbetade på tider som gjorde det svårt för dem att följa sin klass. Vi hade också elever som var tvungna att avbryta sina studier på grund av föräldraledighet men som egentligen ville försätta sina studier, sa Jonas Gunnarsson, lärare på komvux sfi i Örebro.

Projektet kunde genomföras då grundarna mottog ett statsbidrag från Skolverket på knappt en miljon kronor. Sedan det lanserats 2015 har cirka 50 elever deltagit i undervisningen.

Se även: SFI-Forum Lärare, 24 oktober 2017

Att digitalisera undervisningen var lättare än Eriksson och Gunnarsson hade förväntat sig. Ingen av dem hade tidigare erfarenheter av att undervisa på distans men genom enkla verktyg lyckades de skapa en hemsida som grund för undervisningen.

– Vi ville få till en digitalmiljö som var så enkel som möjligt för elever att ta del av. En miljö som är gratis, enhets- och systemoberoende och som samtidigt är funktionell för oss pedagoger, sa Gunnarsson.

Se även: SFI-Forum Etablering, 25 oktober 2017 

En annan viktig punk för grundarna är att all undervisning sker på individens villkor. Eftersom deras elever är vuxna är det många som har svårt att få tid för sin språkinlärning och därför anser grundarna att eleven själv måste få lägga upp sina studier.

Den här artikeln är baserad på anförande från SFI-Forum i Stockholm, anordnat av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till personer som arbetar inom sfi. Ledd av Malin Dahlström, Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms Universitet, belyste konferensen ämnen så som hur yrkesinriktad sfi kan motivera eleverna och hur du som lärare kan digitalisera din undervisning för att göra utbildningen tillgänglig för fler elever. Totalt deltog 330 personer från hela Sverige.

För information om SFI-Forum 2017 anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.