Årets viktigaste konferens om elevhälsa för nyanlända elever

Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

Göteborgs stad
Anna Thom Olin,
Leg. psykolog

Athena mitt nya hem
Zubeyde Demirörs,
Verksamhetsansvarig

Vänersborgs kommun
Patricia Karlsson,
Processledare

Vänersborgs kommun
Jonas Hagström,
Processledare

Vänersborgs kommun
Veronica Eriksson,
Specialpedagog

Helena Pokka,
Leg. psykolog / psykoterapeut

Anna Bengtsson,
Specialpedagog

Ur innehållet:

 • Effektivt arbetssätt som utvecklar och stärker elevhälsans förebyggande och främjande arbete
 • Verktyg för ett utvecklingsfrämjande stöd till nyanlända elever som bär på psykiska trauman
 • Hur du finner personliga drivkrafter hos barn och unga som lider av psykisk ohälsa
 • Metoder för samtal om hedersproblematik som främjar tillit och förtroende
 • Från låg måluppfyllelse, skolfrånvaro och psykisk ohälsa till en miljö som främjar nyanlända elevers lärande
 • Strategier för hantering av starka negativa känslor, stress och motgångar
 • Så får du en förståelse för vad som villkorar den nyanlända elevens lärande
 • Signaler, beteenden och kroppsspråk hos barn och unga som kan tyda på utsatthet för hedersrelaterat våld eller förtryck
Pris och målgrupp

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Om ni önskar så kan vi skicka fakturan till er redan nu eller januari 2020.

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med/inom:
– Skolkuratorer & skolsköterskor
– Skolpsykologer & skolläkare
– Specialpedagoger
– Lärare & pedagoger
– Skolledare & rektorer
– Administrativ personal inom EH

Tid och plats

Start: kl
Slut: kl

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Citat från tidigare deltagare

 • Många inputs och vi har även fått idéer om hur vi kan förbättra vår organisation på skolan.

  Therese Alwert Oxelösunds kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!