Årets viktigaste konferens om ensamkommande flyktingbarn

7 februari 2018, Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

Talare

Regeringskansliet
Lars Westbratt, Statssekreterare migration & asyl

Migrationsverket
Daniel Salehi, Processledare

Inspektionen för vård och omsorg
Ingela Hansson, Inspektör & Jurist

Inspektionen för vård och omsorg
Rebecca Dahl, Inspektör

Borås stad
Fredrich Legnemark, Enhetschef boende

Borås stad
Tom Nielsen, Enhetschef boende

Länsstyrelsen Stockholm
Amir Hashemi-Nik, Utvecklingsledare & nationell samordnare
ensamkommande barn som försvinner

Ur innehållet:

 • Migrationsverket presenterar en aktuell lägesrapport, nya och kommande lagändringar samt det pågående arbetet med åldersbedömningar
 • Lyssna till statssekreteraren, Lars Westbratt, från Regeringskansliet redogöra för regeringens migrationspolitik samt satsningar på ensamkommande flyktingbarn
 • Inspektionen för vård och omsorg berättar om myndighetens tillsynsarbete samt iakttagalser utav HVB och stödboende
 • Lyssna till Borås stads framgångsrika omställningsprocess från HVB till stödboendeverksamhet
 • Länsstyrelsen Stockholm presenterar den nationella kartläggningen av ensamkommande flyktingbarn som försvinner samt presenterar hur man förebygger att unga försvinner
Pris och målgrupp
 • 4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till ansvariga verksamheter för ensamkommande flyktingbarn inom:

– Socialtjänsten
– Boende
– Familjehem
– Integrationsenheter
– Flyktingmottagning

Tid och plats

Start: kl 09:05
Slut: kl 16:20

Folkets Hus – Stockholm City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Fåtal platser kvar!

Citat från tidigare deltagare

 • Mycket inspirerande och lärorik dag

  Lina Fransson Värnamo kommun
 • Finns inget annat liknande forum för de som jobbar med EKB. Otroligt givande tillfälle att mingla och uppdatera sig om aktuella frågor

  Kenan Parlak HVB Andra Hemmet
 • En dag fylld av inspirerande och motiverande förläsningar och möten med “kollegor” från hela landet

  Anette Eismar Växjö kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!