Nyheter

Expo: Den radikala extremhögern på frammarsch

Av: Frida Meinking

Jonathan Leman arbetar med research på Stiftelsen Expo. På konferensen Forum mot Extremism den 14 november berättar han om extremhögerns frammarsch. Genom att sprida kunskap om extremhögerns agenda vill han hjälpa olika delar av samhället att bättre bemöta de hot som vit makt-rörelserna utgör.

Sedan 2009 har Jonathan Leman arbetat på Stiftelsen Expo. I början arbetade han ideellt och idag jobbar han med research på den rasideologiska miljön, även kallad vit makt-miljön.

Expo undersöker deras aktiviteter, propaganda, kriminalitet, strategier och vilken spridning de har runt om i landet. De samlar bland annat information,  medverkar i olika medier, publicerar nyheter och analyser i tidningen Expo samt sprider information genom utbildningar.

– Syftet är att systematiskt granska den här miljön och sprida kunskap om den så att olika delar av samhället bättre kan möta det hot som detta utgör, berättar Jonathan Leman.

På konferensen Forum mot Extremism kommer Jonathan Leman  att prata om de organisationer som sprider hat på gatorna och på nätet. Han kommer att tala om högerextrem kriminalitet. Den dominerande och mest radikala nazistgruppen är Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Expo har genom granskningar kunnat visa att över hälften av aktivisterna är dömda för brott och att en fjärdedel åtalades eller dömdes för vapenbrott eller våldsbrott bara under 2015.

– Bombdåden i Göteborg kring årsskiftet, attacken mot polisen på Södermalm i Stockholm i fjol och det återkommande våldet mot meningsmotståndare i samband med NMR:s manifestationer visar hur nära dessa aktivister har till våld, berättar Jonathan Leman.

Han kommer även att berätta om de olika sammanhangen och infrastrukturerna som finns för hat och hot på nätet. Han talar om hur olika grova stämningar trissas upp mot meningsmotståndare och enskilda individer på grund av deras bakgrund, religion och hudfärg. De många stödgrupper till Sverigedemokraterna och främlingsfientliga sidor som finns på Facebook har bidragit till att ge vit makt-grupperna en större räckvidd och nya plattformar att nyttja för att nå ut.

– Ett exempel är en Facebook-grupp till stöd för en person som skrivit ett uppmärksammat inlägg om invandrare och kriminalitet tidigare i år. På kort tid fick gruppen omkring 200 000 medlemmar, varav en del lagts till utan sin vetskap. Gruppen blev en sorts anslagstavla för alla möjliga intoleranta krafter, framför allt fick vit makt-miljön ta plats. En öppen nazist skrev en variant av ett tal som förknippas med en känd nazistisk terrorist i USA under 80-talet. Detta tal lyftes upp av gruppens administratörer och var under tid presentationsinlägget för Facebook-gruppen, berättar Jonathan Leman.

Jonathan kommer också att berätta om hur symboler används av dagens vit makt-grupper. Från föreläsningen ska man få med sig en grundkunskap att utgå från när man möter denna problematik i arbetet eller privat.

Jonathan Leman är en av talarna på Forum mot Extremism den 14 november i Stockholm.

Se även: Det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism