Nyheter

Förkorta vägen till arbete för utrikes födda kvinnor

Av: Frida Meinking

Maria Edberg är projektledare för Arbetsförmedlingens projekt Mirjam. På konferensen Arbetsmarknad & Mångfald i Stockholm den 16 maj kommer hon att berätta hur projektet förkortar vägen till arbete eller studier för utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Mer än var femte utrikes född kvinna i arbetsför ålder står idag utanför arbetskraften, visar statistik från Arbetsförmedlingen. Störst är problemet bland nyanlända kvinnor med låg eller ingen utbildningsbakgrund.

Sedan 2016 driver Arbetsförmedlingen projekt Mirjam som vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet är att hitta metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och arbete.

– Vi erbjuder vägledningsgrupper med jämställdhetsfokus. Vägledningsgruppen ska underlätta för att kvinnor ska hitta sin väg till arbete eller studier, berättar Maria Edberg.

För att öka kunskapen om yrkeslivet och visa på vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden arbetar man i projektet med kvinnliga mentorer.

– Mentorerna har varit ett första steg för många att etablera ett nätverk i Sverige. De kan vara en samtalspart att träna svenska med eller en inspiratör att diskutera arbete med, säger Maria Edberg.

I dagsläget har omkring 500 kvinnor deltagit i projektet som pågår till januari 2019.

Maria Edberg är en av talarna på konferensen Arbetsmarknad & Mångfald den 16 maj i Stockholm. Information om våra andra konferenser och kurser hittar du här.