Nyheter

Forum om Nyanlända Elever: Linnéuniversitetet

Av: Frida Meinking

Traumamedvetet bemötande i mångkulturella lärandemiljöer

Forum om Nyanlända Elever, 1 februari 2017 på Folkets Hus i Stockholm. Anna Herbert, universitetslektor institutionen för psykologi Linnéuniversitetet, berättar hur man tolkar tecken på trauman för att förstå var i sin flyktprocess elever befinner sig. Hon pratar även om lärarens roll för att stötta traumatiserade elever samt skolans betydelse som en läkande miljö.

Nästa Forum om Nyanlända Elever är den 30 januari 2018. För mer information anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.