Nyheter

Forum om Nyanlända Elever: Örebro kommun

Av: Frida Meinking

Kollegial samverkan i lärarlaget för bättre undervisning

Forum om Nyanlända Elever, 1 februari 2017 på Folkets Hus i Stockholm. Josefin Nilsson, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och lärare, berättar om sitt prisbelönta utvecklings- och kvalitetsstärkande arbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers lärande.

Nästa Forum om Nyanlända Elever är den 30 januari 2018. För mer information anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.