Nyheter

Forum om Nyanlända Elever: Södertälje kommun

Av: Frida Meinking

Framgångsfaktorer för en bättre skolstart för nyanlända elever

Forum om  Nyanlända Elever, 1 februari 2017 på Folkets Hus i Stockholm. Monica Sonde, verksamhetschef för grundskolan i Södertälje kommun, pratar om hur högre kvalitet på ledning och styrning ger bättre elevresultat för nyanlända elever och hur ledning och personal kan samverka för att fördela resurser, ansvar och beredskap för mottagandet av nyanlända elever. Samt hur man i Södertälje kommun har förändrat förutsättningarna i klassrummet genom tvålärarsystem.

Nästa Forum om Nyanlända Elever är den 30 januari 2018. För mer information anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.