Nyheter

Hon bemöter ensamkommande från Afghanistan med motivation och kärlek

Av: Frida Meinking

De senaste sex åren har Venous Sadeghnia, modersmålslärare och studiehandledare för grundskola och gymnasiet, arbetat med ungdomar från Afghanistan på mottagningsenheten i Täby kommun. Många av ungdomarna led av självskadebeteende och koncentrationssvårigheter, men genom kärlek och hennes förmåga att skapa intima relationer lyckades Sadeghnia motivera eleverna att förändra sitt beteende.

På Kunskapsdagen om Afghanistan gav hon sina bästa tips för att arbeta med ungdomar som lider av trauma.

Motivation
Att lära känna och motivera eleverna är någonting som Sadeghnia ständigt jobbar med. Genom kontinuerliga samtal med varje elev arbetar hon med att förstå de bakomliggande orsakerna till deras beteende.

– Jag jobbar från början med att prata med varje elev och förstå vilka de är. Vi pratar mycket om vad de har gått igenom på flykten, sa hon.

Sadeghnia menar att det är starka ungdomar som kommer hit, personer som har klarat att vara på flykt och att ta sig till ett nytt land. Tyvärr ser hon att många tappar bort sig själva när de kommer till Sverige och därför jobbar hon aktivt i sitt klassrum att påminna eleverna om vilka de var på flykten hit.

– Jag påminner dem om vad de har lärt sig på resan hit och vilka starka personer de var under flykten. När de kommer hit så tappar de bort sig själva, därför uppmuntrar jag dem att hela tiden tänka på hur starka de var på resan hit.

Mål och framtid
Hon ser också att många av ungdomarna glömmer bort sina mål när de kommer till Sverige. Innan flykten drömde de flesta om ett tryggt hem, bra mat, utbildning och jobb men när de kommer till Sverige så glömmer de sina mål, menar Sadeghnia. I klassrummet arbetar hon därför ständigt med att få eleverna att inse vad de har i Sverige som de inte hade i sitt hemland.

Genom gemensamma skrivövningar tar hon upp positiva faktorer med att leva i Sverige och tydliggör för eleverna vilka av sina mål de redan uppfyllt.

– Vi måste vara deras coacher och vägleda dem i det svenska samhället. Vi måste uppmuntra dem att se positiva saker i sin vardag och om det positiva att bo i Sverige, sa hon.

Men, viktigast av allt menar modersmålsläraren är att ge ungdomarna kärlek:

– Jag använder hela tiden kärlek i mitt klassrum. Jag visar att jag tycker att dem är bra, att jag är stolt över dem och att jag vet vad dem kan, sa hon.

Den här artikeln är baserade på anförande från Kunskapsdagen om Afghanistan, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Harald Host riktade sig konferensen till dig som möter afghaner i ditt yrke. Under dagen diskuterades ämnen så som afghansk kultur, afghaner i Sverige och personliga erfarenheter av att komma till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan. Totalt deltog drygt 300 personer från hela Sverige på konferensen den 1 december 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.