Nyheter

”Jag menar att man över huvud taget inte borde skicka tillbaka afghaner till Afghanistan”

Av: Frida Meinking

På Kunskapsdag om Afghanistan, 1 december, ställde sig Anders Fange, styrelseledamot på Svenska Afghanistan kommittén, mycket kritisk till att afghaner i Sverige utvisas till Afghanistan. Han menar att Afghanistan inte är ett tryggt land för någon att återvända till.

– Situationen i Afghanistan är så osäker och det är många människor som stryks med. Jag menar att man över huvud taget inte borde skicka tillbaka afghaner till Afghanistan, sa Fange.

Enligt det avtal som Europa har skrivit med Afghanistan ska landet garantera de återvändandes säkerhet, något som Fange beskriver som ”trams”. Han menar att den afghanska staten är inkapabel att se till att personer som återvänder mottags med värdighet.

Samtidigt som cirka 80 000 afghaner ska tvingas återvända från Europa så beräknas ytterligare nästan en halv miljon afghaner att återvända från Pakistan och Iran. Enligt Fange skapar det höga antalet återvändanden ett oerhört högt tryck på landet där stora delar redan lever i fattigdom och där många tvingas bo i läger med humanitär hjälp för att över huvud taget överleva.

Av de barn och ungdomar som kommit till Sverige från Afghanistan tillhör närmare 80 procent folkgruppen hazarer. I Migrationsverkets landanalys skriver de att hazarer inte tillhör en extra utsatt folkgrupp i Afghanistan, något som Anders ställer sig emot.

Stora dela av hazarer är shiamuslimer och Anders menar att inom uppgörelsen i Afghanistan finns det tydliga anti-shia stämningar vilket skapar ett direkt hot mot dessa barn och ungdomar.

– Bara sedan augusti i år [fram till 1 december] har IS genomfört tre stora självmordsattentat riktade mot hazarer. De har utfört attentat som har tagit död på 250 hazarer, sa han.

– Många hazarer flyr också för att de ser att taliban rycker fram och för att situationen i Iran blir allt sämre, fortsatte han.

Den här artikeln är baserad på anförande från Kunskapsdagen om Afghanistan, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Harald Host riktade sig konferensen till dig som möter afghaner i ditt yrke. Under dagen diskuterades ämnen så som afghansk kultur, afghaner i Sverige och personliga erfarenheter av att komma till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan. Totalt deltog drygt 300 personer från hela Sverige på konferensen den 1 december 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.