Nyheter

Kvinnan i det afghanska samhället

Av: Frida Meinking

Freshta Dost, Styrelseledamot Svenska Afghanistankommittén, kom till Sverige från Afghanistan som tonåring i början av 2000-talet. Med sin familj fortfarande bosatt i Kabul brinner Dost för att göra det afghanska folkets röst hörd i Sverige. På Kunskapsdagen om Afghanistan den 1 december pratade hon om kvinnans roll inom hederskultur och inom äktenskapet i Afghanistan.

Hederskultur
– Det är ingen som är fri inom hederskultur. Många missuppfattar och tror att det är männen som styr och är fria men männen är inte heller fria, de har också roller att spela och förväntningar på sig som män, sa Dost.

Inom hederskultur har alla en roll att spela. Rollen bestäms utifrån kön, ålder och civilstånd. Dost menar att många tenderar att kategorisera män som förövare och kvinnor som offer, men enligt henne är det inte så enkelt. Istället menar hon att båda män och kvinnor upprätthåller systemet och de normer som finns, men systemet drabbar kvinnorna mer i och med att det är ett patriarkalt samhälle.

Kvinnorna ska sköta hemmet, laga mat och uppfostra barn. Kravet på utbildning är lägre än för männen och det förväntas engagera sig mer i döttrarnas uppfostran än sönernas, sönerna är mannens ansvar. De har höga krav på utseende och sexuell avhållsamhet är mycket viktigt.

Dost menar att hela kvinnas liv kan kretsa kring hennes sexualitet:

– Den kvinnliga kroppen är väldigt laddad och kan begränsa kvinnan på olika sätt. Sprids det ett rykte om att en tjej har haft en relation eller sex innan äktenskap så kan det leda till att ingen vill gifta sig med henne.

Inom hederskulturen påverkar kvinnornas handlingar männens heder. Om en kvinna väljer att bryta normerna i samhället påverkar det direkt hennes bröder, pappa och resten av familjen. Ibland kan det till och med påverka resten av släkten och klanen.

– Alla påverkas av min handling som kvinna. På så sätt kan man säga att kvinnorna har stor makt att påverka männens liv och att männen är sårbara, men i slutändan drabbar det kvinnorna mer för de är lägre rankande inom systemet.

Äktenskap
Äktenskapet är en central punkt i det afghanska samhället. Vanligast är arrangerat äktenskap där familjen bestämmer sig för att gifta sin son med en dotter de har valt. Mannens familj betalar för bröllopet vilket skapar höga förväntningarna på frun och hon förväntas ta stort ansvar i sin nya familj. Svärmödrarna spelar en stor roll i den nya familjen och de förtrycker ofta sina svärdöttrar. De blev själva förtrycka när de var unga och blev bortgifta och de försätter att förtrycka sina svärdöttrar.

När det är oroligt i landet och konflikterna eskalerar så ökar även tvångsäktenskap och barnäktenskap, enligt Dost. Familjer blir oroliga att deras döttrar ska utnyttjas sexuellt och därför väljer man att gifta bort sina döttrar för att de ska bli någon annans ansvar. Tvångsäktenskapen kan också bero på att familjen har det svårt ekonomiskt och är därför tvingas sälja sin dotter till en annan familj.

Den här artikeln är baserad på anförande från Kunskapsdagen om Afghanistan, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Harald Host riktade sig konferensen till dig som möter afghaner i ditt yrke. Under dagen diskuterades ämnen så som afghansk kultur, afghaner i Sverige och personliga erfarenheter av att komma till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan. Totalt deltog drygt 300 personer från hela Sverige på konferensen den 1 december 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.