Motivation och stöd till barn och unga i riskzon

Kursledare

Therése Skoog
Professor i psykologi vid Göteborgs universitet
Therese är en ledande forskare om ungdomars utveckling och anpassning samt varit expert i regeringsuppdrag om insatser för ungdomar med kriminellt beteende. Läs mer här.

Om kursen:

Vi ser en situation där många barn och ungdomar riskerar att hamna i destruktivitet och kriminalitet. I de svåraste sammanhangen kan ungdomar socialiseras in i gängkriminaliteten där dödligt våld hotar inte bara dem själva utan även omgivningen.

Hur kan vi stötta och motivera dessa barn och ungdomar att välja en annan bana, utanför destruktivitet och kriminalitet? Hur ska vi förstå det som ungdomarna går igenom samt hur kan vi skapa relation och bygga tillit?

På denna kurs kommer du under tre halvdagar få ta del av forskningsbaserade kunskaper och beprövade arbetssätt kring de kritiska områden som är avgörande för att motivera barn och unga i rätt riktning. Efter genomförd kurs kommer du ha fördjupade kunskaper om ungdomars utveckling och vad som kan leda till normbrytande beteende. Du kommer också lära dig konkreta förebyggande arbetssätt för ett effektivt stöttande och motiverande arbete i din lokala kontext.

Ur innehållet:
 • Att förstå ungdomars risktagande – så kan du motivera unga att undvika risker och utveckla en tryggare livsstil
 • Hjärnans utveckling – hur kan du möta barn och unga på ett konstruktivt och åldersadekvat sätt?
 • Så kan du stötta barn och unga med förståelse för sociala sammanhang och kontext
 • Vilka är de avgörande skyddsfaktorerna? Så kan du arbeta för att motverka att barn och unga utvecklar kriminellt beteende
 • Hur kan vi verka för ungas delaktighet och inflytande?
 • Så kan du bygga tillitsfulla relationer för ett effektivt förebyggande och främjade arbete på lokal nivå
12 april kl 09.00-12.00: Ungdomars utveckling, risktagande och drivkrafter

– Hjärnans utveckling under ungdomsåren – vilka är särdragen i olika faser? Hur påverkar detta dina möjligheter att bygga tillitsfulla relationer?

– Att bygga en egen identitet. Att förstå sociala relationer och tillhörighet som drivkrafter.

– Ungdomars risktagande. Hur skiljer sig ungdomars risktänkande jämfört med vuxna och hur kan du motivera för minskat risktagande?

– Ungdomstiden: positiv utveckling, förändring och framtidsfokus – men också en särskilt känslig tid.

26 april kl 09.00-12.00: Effektivt stöd och motivation i din lokala kontext

– Så kan kunskaper om ungdomars förutsättningar bidra till effektiv struktur för relationellt stöd.

– Hur kan du bidra till att bryta en påbörjad destruktiv bana genom rätt bemötande och tillit?

– Vilka faktorer är särskilt viktiga att ta hänsyn till för ett framgångsrikt motiverande och stöttande arbete?

– Delaktighet och inflytande – hur kan man stärka och stötta ungdomarnas egen kraft och vilja?

– Så kan du utforma innehåll och upplägg för effektivt förebyggande och främjade arbete på lokal nivå genom: medvetet bemötande, tillit och motivation.

19 april kl 09.00-12.00: Normbrytande beteenden samt risk- och skyddsfaktorer

– Centrala påverkansfaktorer under barndom och tidiga tonåren. Så kan du arbeta med bemötande och tillit.

– Varför utvecklar vissa ungdomar normbrytande beteenden? Hur kan du motivera ungdomar i rätt riktning?

– Risk- och skyddsfaktorer att hålla koll på – så kan vi stärka skyddsfaktorerna.

– Mognad, sociala sammanhang, omgivning – vad ligger bakom utvecklandet av destruktivt och kriminellt beteende? Så kan du förstå och bemöta barn och unga utifrån kontext.

Om kursledaren:

Therese är en av Sveriges ledande forskare inom ungdomars utveckling och anpassning samt om förebyggande och främjande arbete. Utöver sin forskning har hon också bland annat skapat preventionsprogram för ungdomar för Socialstyrelsen och anlitats för flera regeringsuppdrag knutna till forskning om ungdomars kriminalitet. Therese är en mycket uppskattad utbildare med sin noggrannhet och tydliga pedagogik.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom:

 • Socialtjänsten
 • Ung & fritid
 • Skola
 • Boende/HVB
 • Trygghet
 • Bostadsbolag
Praktisk info:

Pris:

5990 kr exkl. moms / per deltagare

Deltagaravgiften inkluderar utbildningsmaterial, dokumentation samt intyg efter genomförd kurs. Om ni önskar så kan vi skicka fakturan till er redan nu eller i januari.


Datum och tider våren 2024:

Utbildningen ges som tre digitala halvdagar.

 • Halvdag 1: Fredag 12 april 2024, kl 09.00-12:00
 • Halvdag 2: Fredag 19 april 2024, kl 09.00-12:00
 • Halvdag 3: Fredag 26 april 2024, kl 09.00-12:00

– Du deltar online via Zoom.
– Utbildningsdagarna består av föreläsningsmoment och gruppövningar.
– Övningarna utgörs av diskussions- och reflektionsuppgifter, praktikfall och rollspel.
– Mellan kurstillfällena kommer du få uppgifter att arbeta med och direkt applicera på din egen yrkespraktik.

3 halvdagar
12 april, 19 april & 26 april
Distans via Zoom
Kursmaterial och övningar ingår
Intyg efter genomförd kurs
5990 kr exkl. moms / per person
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!