Leda mångfald framgångsrikt

Kursledare

Patrick Gruczkun,
Beteendevetare, utbildare och författare.
Patrick är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturella frågor knutna till ledarskap och organisation.  Han är mycket uppskattad i sin roll som utbildare och har under många år haft uppdrag både i Sverige och utomlands. Läs mer här.

Om kursen:

Sveriges arbetsplatser blir alltmer mångkulturella, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Kulturell mångfald kan berika med nya perspektiv och kompetens, men också skapa motsättningar och konflikter. Som ledare är det viktigt att stärka din förmåga att hantera mångkulturell dynamik i din verksamhet. Speciellt i en tid av ökad polarisering i samhället, som också tar sig in på arbetsplatsen.

Under denna unika kurs kommer du träna och utveckla dina färdigheter som ledare för den mångkulturella arbetsplatsen genom nya kunskaper och en fördjupad förståelse för både bakomliggande strukturer och personalhantering hands-on. Efter genomförd kurs kommer du ha konkreta verktyg för att hantera utmaningarna samt kunskap om hur du kan leda dina medarbetare framåt på ett sätt där allas olikheter stärker gemenskapen och resultaten.

Ur innehållet:
  • Det interkulturella mötets utmaningar – hur kan du hantera motsättningar, konflikter och kulturkrockar på arbetsplatsen?
  • Leda en arbetsgrupp med olika etniska bakgrunder genom att skapa en inkluderande och respektfull arbetskultur
  • Förbättra arbetsklimatet och stärka verksamhetsnyttan med en mångfaldig arbetsgrupp
  • Hur ska du som chef agera när kränkningar och diskriminering uppstår?
  • Överbrygga kulturella skillnader samt stärka gemenskapen och teamkänslan på arbetsplatsen
  • Hur kan du som ledare ta till vara potentialen i mångfalden?
  • Bredda mångfalden och kompetensen på arbetsplatsen – ledarens roll i mångfaldsarbetet
14 mars kl 08.45-12.00: Att leda en diversifierad arbetskraft

– Migration och demografi – hur har den svenska arbetskraften förändrats

– Hur kan du som ledare öka din interkulturella kompetens?

– Interkulturellt förhållningssätt i ledarskapet – hur påverkar dina perspektiv de resultat ni kan uppnå?

– Vilken kultur bär du med dig? Hur påverkar det ditt ledarskap?

Reflektionsövningar om ditt ledarskap i en interkulturell kontext – vem är Du som ledare?

11 april kl 08.45-12.00: Mångfaldens möjligheter för arbetsplatsen

– Hur kan du som ledare se, förstå och ta till vara potentialen i arbetsplatsens mångfald?

– En systematik för positiv mångfald: så kan vi arbeta strukturerat för få en effektiv mångfaldig arbetsplats med goda resultat

– Att bygga en mångfaldig, öppen gemenskap med hög grad av samhörighet och utbyte

– Representation – vilka arbetar hos er? Och vilka gör det inte? Strategier och fallgropar i mångfaldsarbetet

Samtal och erfarenhetsutbyte för din fortsatta interkulturella ledarskapsutveckling

20 mars kl 08.45-12.00: Förförståelse, möten och kommunikation

– Hur kan du hantera fördomar och förförståelse på arbetsplatsen? Hur påverkar normer och privilegier er samvaro?

– Svensk arbetsplatskultur i en internationell jämförelse – Vad forskningen och migranter säger om Sveriges särdrag.

– Det interkulturella mötets utmaningar. Hur kan du hantera motsättningar, konflikter och kulturkrockar på arbetsplatsen?

– Hur ska man agera vid kränkningar och diskriminering mellan personalen? Och mellan klienter och personal? Eller kräkningar och motsättningar mellan ledning och personal?

Diskussionsövningar kring hantering av konflikter, kulturkrockar och diskriminering.

Om kursledaren:

Patrick är beteendevetare som specialiserat sig på inkludering och interkulturell kompetens. Han är en van utbildare som uppskattas mycket för sin värme och sitt engagemang kombinerat med en exceptionell förmåga att göra svåra ämnen lättillgängliga.

På sina utbildningar varvar Patrick kvalitativ föreläsning med storytelling och exempel som visar hur teorin knyter an till deltagarnas yrkespraktik. Sedan 2007 föreläser och utbildar han nationellt och internationellt om interkulturellt ledarskap och det mångkulturella samhällets möjligheter och utmaningar.

Kursledarens senaste föredrag har fått snittbetyget 4,76 av 5,0. Sagt om kursledaren:

”Patrick är väldigt bra på att få folk att lyssna och engagera sig i dina övningar och uppgifter.”

”Fantastisk föreläsning! Utmärkta övergångar mellan olika teman/frågor. Väldigt kompetent och lättsam föreläsare.”

”Tydlig, engagerad, strukturerad och närvarande”

Målgrupp:

Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare inom offentlig sektor.

Praktisk info:

Pris:

6990 kr exkl. moms / per deltagare

Deltagaravgiften inkluderar utbildningsmaterial, dokumentation samt intyg efter genomförd kurs. Om ni önskar så kan vi skicka fakturan till er redan nu eller i januari.


Datum och tider våren 2024:

Utbildningen ges som tre digitala halvdagar.

  • Halvdag 1: Torsdag 14 mars 2024, kl 08:45-12:00
  • Halvdag 2: Onsdag 20 mars 2024, kl 08:45-12:00
  • Halvdag 3: Torsdag 11 april 2024, kl 08:45-12:00

– Du deltar online via Zoom.
– Föreläsningar kommer varvas med interaktiva moment med andra kursdeltagare.
– Övningar och gruppdiskussioner.
– Uppgifter att arbeta med och direkt applicera på din egen ledarpraktik mellan kurstillfällena.

3 halvdagar
14 mars, 20 mars & 11 april
Distans via Zoom
Kursmaterial och övningar ingår
Intyg efter genomförd kurs
6990 kr exkl. moms / per person
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!