Årets viktigaste inspirationsdag om interkulturellt ledarskap och mångfald

11 maj 2022 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Hanna Wallensteen
Leg. psykolog & utbildare 

Lunds universitet
Martin Wolgast, Universitetslektor psykologi

Kriminalvården
Jacques Mwepu, Kriminalvårdschef – Kumla anstalten

Ambea
Heidi Heino, Verksamhetschef

Dr. Riyadh Al-Baldawi
Docent, utbildare & författare

Ur innehållet:

 • Framgångsrikt ledarskap som övervinner kulturella barriärer samt ökar inkluderingen
 • Hur hanterar man kulturkrockar och missförstånd på arbetsplatsen orsakade av kulturella olikheter på ett konstruktivt sätt?
 • Leda en mångfaldig arbetsgrupp
 • Hur kan man som chef och ledare agera när det fälls rasistiska och diskriminerande kommentarer?
 • Ledarens roll i mångfaldsarbetet för att skapa fler kompetenser, infallsvinklar och referensramar
 • Hur skall man som chef bemöta motstånd inom organisation med att arbeta med likabehandlingsfrågor och antidiskriminering?
 • Skapa goda förutsättningar för kommunikation när språkkunskaperna är bristfälliga
 • Hur påverkar stereotypa förväntningar och fördomar medarbetarnas välbefinnande?
Pris och målgrupp
 • 4990 kr – konferens

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensen vänder sig till:
– Chefer
– Arbetsledare
– HR
– Tjänstepersoner med ansvar för inkludering och mångfald

Tid och plats

11 maj 2022

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • Stärker mig både som person och ledare

  Växjö kommun
 • En viktig konferens som gav mycket inspiration

  Arbetsförmedlingen
 • Alla borde ta del av en sådan här dag

  Linköpings kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!