Nyheter

Migrationsverket om arbetet kring återvändanden och ordnat mottagande

Av: Frida Meinking

Hur arbetar Migrationsverket med att ordna ett säker mottagande för ensamkommande unga som återvänder till sina hemländer? På Forum om Återvändande, den 27 april, pratade Åsa Johansson, verksamhetsexpert inom återvändandet, och Michael Andersson, operativ expert inom enheten för resesamordning, om arbetet kring att fastställa ett ordnat mottagande och om de stöd som erbjuds till unga som frivilligt väljer att återvända.

– När man får avslag på sin asylansökan så innebär det inte i praktiken att man faktiskt återvänder, sade Åsa Johansson.

Enligt henne är det främsta skälet till varför unga inte kan återvända till sina hemländer att de saknar vårdnadshavare. I ärenden där personen är under 18 år sätts ett annat regelverk in än vad som gäller för vuxna personer. Ärenden gällande minderåriga regleras genom utlänningslagen där det finns krav på att Migrationsverket måste se till att det finns ett ordnat mottagande för barn när de återvänder.

– Är inte det uppfyllt så finns det ett verkställighetshinder, förklarade Åsa Johansson.

Hon menar att Migrationsverket inte kan återvända en minderårig person om ett ordnat mottagande inte kan säkerställas.

Hur arbetar Migrationsverket med att fastställa ett ordnat mottagande?
Det första steget, enligt Åsa Johansson, är att myndigheten försöker komma i kontakt med barnets föräldrar eller släktingar. Men då många saknar id-handlingar är det ofta svårt för Migrationsverket att hitta anhöriga.

Om föräldrarna inte kan lokaliseras bokar Migrationsverket in en intervju med ambassaden från den sökandes land.

– Om de inte kan utföra pass kan de fastställa att personen är exempelvis afghansk medborgare, förklarade Åsa Johansson.

Om Migrationsverket inte lyckas komma i kontakt med den sökandes familj eller släktingar och ambassaden inte kan fastställa personens identitet då kan inte återvändandet genomföras, förtydligade Åsa Johansson.

Stöd vid återvändande
Om ett frivilligt återvändande kan genomföras erbjuder Migrationsverket olika typer av stöd till den återvändande.

Återetableringsstöd: Barn som återvänder frivilligt erbjuds 15 000 kr i kontanter som betalas ut när personenen landar i hemlandet.

ERIN: Erin är ett europeiskt samarbetsprogram där man förhandlat fram avtal med samarbetsorganisationer i ursprungsländerna som själva implementerar programmet.

Programmet består av tre delar: rådgivning innan resa, stöd när barnet ankommet och stöd vid återintegrering.

– Det är vårt sätt att motivera personerna att återvända självmant, sedan är det frivilligt om man vill ta del av stöden, säger Åsa Johansson.

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum om Återvändande den 27 april 2017, anordnad av Integrationsforum. Under dagen fick deltagarna ta del anföranden från bland annat Rädda Barnen, Migrationsverket och Svenska Afghanistankommittén.  För information om kommande konferenser besök vår sida för konferenser eller anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.