Nyheter

Origo – Landets första resurscentrum mot hedersförtryck

Av: Elin Bisander

2013 startade Origo ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Dilek Baladiz är socionom i grunden och enhetschef på Origo. På konferensen Forum om Hederskultur den 21 november kommer hon att berätta hur de arbetar med sin målgrupp.

För första gången i Sverige har flera olika myndigheter gått ihop för att skapa ett resurscentrum. Huvudmän är alla 26 kommuner i Stockholms län samt Polismyndigheten, Region Stockholm och Stockholms läns landsting. På Origo arbetar en barnmorska, polis, koordinator och kuratorer under samma tak.

Verksamheten arbetar med unga, 13 till 26 år, som lever i en hederskontext i Stockholms län. De arbetar även med yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete genom att erbjuda konsultation och vägledning i enskilda ärenden

Dilek Baladiz kommer på föreläsningen att beröra hur tjejers, killars och HBTQ-ungdomars livssituation kan vara när de lever under hedersrelaterat förtryck.

– Vi arbetar med ungdomar som har en svår livssituation och som ofta är rädda att berätta för olika myndigheter hur de har det hemma. Många hör av sig till oss för att de har möjlighet att kontakta oss anonymt. Det är väldigt många yrkesverksamma från exempelvis skolor och socialtjänst som kontaktar oss när de känner oro för enskilda ungdomar, berättar Dilek Baladiz.

Med en arbetsstyrka på åtta personer hinner de inte arbeta uppsökande med ungdomar. De erbjuder kostnadsfria utbildningsdagar och kurser för att fler vuxna i länet ska arbeta uppsökande och upptäcka barn och ungdomar som befinner sig i riskzoner.

– Origo utvärderades av en extern part under 2014. Ungdomar som intervjuades lyfte möjligheten till anonymitet och bemötandet. Spetskompetensen som finns på Origo var också något som visade sig vara uppskattat. Allt detta var faktorer till att de kände ett starkt förtroende för verksamheten, berättar Dilek Baladiz.

SE ÄVEN: AMEL – Sveriges enda mottagning med fokus på könsstympning 

Alla som arbetar på Origo har mångårig erfarenhet av att arbeta med både ungdomar och unga vuxna i en hederskontext. De möter målgruppen dagligen i sitt arbete.

Dilek Baladiz är även författare till boken ”I hederns skugga – De unga männens perspektiv”.

– Jag ville belysa att även pojkar och unga män kan vara utsatta samtidigt som de ofta själva är delaktiga i förtrycket.  Jag ville även bredda frågan och synliggöra att hedersnormer finns i många delar av världen, inte bara i Mellanöstern som det pratats mest om, berättar hon.

Dilek Baladiz betonar även vikten av hur man talar med ungdomarna.

– Det behövs fler vuxna som arbetar uppsökande och förebyggande ute i miljöer där barnen och ungdomarna finns dagligen.

– Vi erbjuder Kursen ”Hedra” som är väldigt uppskattad. Många som har gått kursen skriver i enkäterna att de har fått massa konkreta gruppövningar för att arbeta med ungdomsgrupper med fokus på hedersproblematik.

De senaste årens statistik visar att fler och fler söker stöd från verksamheten. År 2015 var antalet yrkesverksamma och frivilliga aktörer som erbjöds konsultation och vägledning i nya ärenden 279 stycken. En siffra som uppgick till 375 stycken till året efter.

Dilek Baladiz är en av talarna på Forum om Hederskultur den 21 november.