Nyheter

Personliga möten i fokus på SFI-centrum i Stockholm

Av: Frida Meinking

Trycket på SFI-centrum i Stockholm har ökat drastiskt det senaste året. Efter sommaren hade antalet besökare ökat med 34 procent från förra årets 21 000. Trots ökning beskriver pedagogerna Anna-Zarah Kurucz-Cao och Ylva Verwijst en verksamhet som fokuserar på de personliga mötena.

Genom individuella samtal kartläggs besökarna på SFI-centrum och deras behov.

– Genom ett bra personligt möte får vi fram mycket tydligt vad det är som är väsentligt för personen, vad som behövs för att personen ska komma igång med sitt liv i Sverige på ett snabbare och mer effektivt sätt, sa Kurucz-Cao på SFI-forum i Stockholm.

Se även: SFI-Forum Lärare, 24 oktober 2017

Sfi-undervisningen i Stockholm har, enligt pedagogerna, ett tydligt arbetsmarknadsfokus där utbildningarna är flexibla för att kunna kombineras med praktik eller arbete. Utbildningarna är också individanpassade där personen själv får bestämma vilken skola hen vill plugga på samt hur utbildningen ska läggas upp. Vanligtvis påbörjar besökaren utbildningen inom tre veckor efter besöket på SFI-centrum.

För personer som har arbetserfarenhet från sina hemländer erbjuds sfi med yrkesinriktning och för människor med en examen eller speciell kompetens kan man även erbjuda Sfx, Svenska för yrkesutbildade.

Se även: SFI-Forum Etablering, 25 oktober 2017 

Verwijst och Kurucz-Cao menar att några framgångsfaktorer för en lyckad kartläggning är personliga möten, ett brett nätverk och samarbete mellan olika aktörer.

– Vi har mycket samarbeten med skolorna och andra aktörer. Vi samtalar om gemensamma problem, svårigheter och förbättringsområden, sa Kurucz-Cao.

Den här artikeln är baserad på anförande från SFI-Forum i Stockholm, anordnat av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till personer som arbetar inom sfi. Ledd av Malin Dahlström, Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms Universitet, belyste konferensen ämnen så som hur yrkesinriktad sfi kan motivera eleverna och hur du som lärare kan digitalisera din undervisning för att göra utbildningen tillgänglig för fler elever. Totalt deltog 330 personer från hela Sverige.