Nyheter

Sfi Bas framgångsrikt i Södertälje

Av: Frida Meinking

Under 2014 fick Södertälje en stor andel nya medborgare som inte kunde någon svenska och många var även analfabeter. För att anpassa språkundervisningen till personernas kunskapsnivå startades Sfi Bas. 

Till skillnad från den vanliga Sfi-utbildningen går eleverna på Sfi Bas hela dagar i skolan. De längre dagarna är ett koncept som har visat sig mycket framgångsrikt. Utav de 77 elever som förra året gick på Bas i Södertälje har mer än hälften fortsatt med sina studier eller börjat arbeta.

Se även: SFI-Forum Lärare, 24 oktober 2017

På Bas i Södertälje strävar man efter att ha en deltagaraktiv undervisning eftersom man tror att en stor del av lärandet sker mellan eleverna. För att lyckas med undervisningen lägger Bas därför stor vikt på små grupper och en bra gruppdynamik.

– Vi tycker det är viktigt att eleverna känner sig avspända hos oss. Många är rädda när de kommer till oss och det påverkar såklart inlärningen. Därför vill vi att de ska känna sig avspända med oss lärare, modersmålsstödjare och vi vill att de trivs med varandra, sa Linda Säinas, lärare på Sfi Bas, på SFI-Forum i Stockholm.

Se även: SFI-Forum Etablering, 25 oktober 2017

Undervisningen är väl anpassad till arbetslivet och lärarna fokuserar på att lära ut egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare.

– Vi har koll på vad arbetsgivarna kollar på när de anställer, förutom yrkeskunskaper. De kollar på eget ansvar, eget initiativ och att kunna samarbeta. Så våra elever får ett intyg på det också, sa Kerstin Petersson, lärare på Sfi Bas.

På Bas i Södertälje lägger man också stor vikt vid att anpassa undervisningen utefter eleverna. Genom kartläggningar får lärarna fram information om elevernas tidigare erfarenheter och kompetens samt vilka drivkrafter de har. För att lyckas med undervisningen menar Säinas att det är viktigt för eleverna att ha en drivande motor och den drivkraften måste lärarna vara medvetna om för att anpassa utbildningen därefter.

Utbildningen arbetar också mycket med modersmålsstödjare för att skapa en tryggare miljö för eleverna. För de som läser i grupp 1 på Bas, de elever som inte har några tidigare erfarenheter av det svenska språket, medverkar modersmålsstödjare i nästan hälften av lektionerna. Men enligt Säinas så fungerar modersmålstödjarna inte som tolkar utan snarare för att introducera och levandegöra undervisningen.

Den här artikeln är baserad på anförande från SFI-Forum i Stockholm, anordnat av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till personer som arbetar inom sfi. Ledd av Malin Dahlström, Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms Universitet, belyste konferensen ämnen så som hur yrkesinriktad sfi kan motivera eleverna och hur du som lärare kan digitalisera din undervisning för att göra utbildningen tillgänglig för fler elever. Totalt deltog 330 personer från hela Sverige.