Nyheter

Självskadebeteende – hur kan man förstå och hjälpa?

Av: Frida Meinking

Hur ska man agera när man möter ensamkommande barn och ungdomar med ett självskadebeteende? På Forum om Återvändande gav Maria Malmberg, psykolog på BUP, råd och tips på hur du kan hjälpa unga i din närhet.

 Att en person gör sig själv illa kan bero på en lång rad olika anledningar. För att hjälpa en ung person som skadar sig själv är det enligt Maria Malmberg viktigt att först ta reda på varför personer gör sig illa.

– Vi ska inte ta för givet att vi vet eller förstår varför ungdomarna gör sig illa, utan vi måste vara nyfikna på vilken funktion det har för ungdomen, sa Malmberg.

Märker ungdomen att beteendet får den effekt man vill att det ska ha, så kommer man förmodligen att göra det igen. Men Malmberg poängterar att problemet med självskadebeteende är att det har en kortsiktig effekt. Därför är personer i närheten av ungdomarna oerhört viktiga för att hjälpa att bryta mönstret, att se till att de unga inte hamnar i en situation där de gång på gång gör sig illa.

– De asylsökande barnen och ungdomarna har en extra utsatt situation. Många har tunga minnen och trauman med sig. Att vara på flykt och genomgå uppbrott är en stor stress för individen.

Enligt Malmberg är det viktigt att tidigt förmedla att uppbrott, migration och flykt innebär stress för alla individer. Att de är allmänmänskliga reaktioner.

Tre fokusområden
Accepterande och icke-dömande inställning
I bemötandet av unga som gör sig illa är det, enligt Malmberg, nödvändigt att man har en accepterande och icke-dömande inställning i relationen till ungdomen. Att man försöker förmedla att det går att förstå vad de går igenom, att deras reaktion är begriplig.

– Man kan visa att det kanske inte är en strategi som är hållbar, men att det är begripligt att du gjorde som du gjorde.

Försök att hitta något som du kan förstå i det som har hänt. Malmberg menar att syftet är att den unge ska känna sig sedd, som ett första steg i att hantera de svåra känslorna.

Fokus på sig själv
På samma sätt som man försöker acceptera ungdomens agerande måste man acceptera sina egna reaktioner och vara icke-dömande gentemot sig själv. Blir man ledsen så försök sätta ord på det du känner och därigenom förklara dina ungdomar för ungdomen.

– Var öppen med dina känslor. I den ärligheten kan man bygga den tillit som behövs. Men, man ska förstås aldrig skuldbelägga ungdomen.

Förändring
Slutligen, rikta fokus framåt. Förmedla att det går att ha och hantera jobbiga känslor utan att göra sig illa. Att det finns strategier som är mer långsiktiga än att skada sig själv.

Vad ska man göra?
När en ung person i din närhet gör sig själv illa är det, enligt Malmberg, viktigt att våga fråga och vara nyfiken. På så sätt kan man skapa sig en förståelse för hur ungdomen tänker och mår. Genom frågandet kan man även kartlägga risksituationer, både fysiska men även signaler som ungdomen känner på insidan.

Skapa en krislista – med hjälp av ungdomen gå igenom vad hen kan göra när hen känner ångest. Hur har personen blivit tröstad av vuxna personer tidigare, på vilket sätt kan du hjälpa när hen mår dåligt.

Hjälp ungdomen att söka hjälp när det behövs.

Praktiska tips:
Medveten närvaro:
Skriv ned en sak som var bra under dagen. Se till att ungdomen gör en positiv sak/något hen mår bra av dagligen.

Känslocirkel
Skapa en känslocirkel där ungdomen får kartlägga hur stor del av dagen som tas upp av olika känslor. För en dialog med ungdomen om hur hen kan öka de positiva delarna: vad kan man göra för att se till att öka de positiva delarna imorgon?

Enligt Malmberg är det viktigt att hela tiden förmedla hopp och att det finns utvägar från ångesten. Hon uppmuntrade publiken på Forum om Återvändande om att alltid lyfta fram ungdomarnas egna resurser och möjligheter oavsett deras livsöde.

Tips på användbar hemsida: http://nationellasjalvskadeprojektet.se/

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum om Återvändande den 27 april 2017, anordnad av Integrationsforum. Under dagen fick deltagarna ta del anföranden från bland annat Rädda Barnen, Migrationsverket och Svenska Afghanistankommittén.  För information om kommande konferenser besök vår sida för konferenser eller anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.