Årets viktigaste konferens om språkintroduktionsprogrammet

15 november 2017, Folkets Hus – Stockholm City Conference Centre

Talare

Skolverket
Camilla Holmberg,
Undervisningsråd

Skolverket
Luisella Galina Hammar, Undervisningsråd

Skolinspektionen
Thomas Nilsson, Undervisningsråd

Skolinspektionen 
Ann Edvinsson, Projektledare

Eskilstuna kommun
Catharina Sundström Larsson, Lärare S:t Eskils gymnasium

Eskilstuna kommun
Marie Vestling, Lärare S:t Eskils gymnasium

Högskolan i Borås
Helena Pokka, Psykolog & lärare i interkulturell psykologi och pedagogik vid Institutionen för pedagogik

Järfälla kommun
Agneta Frick, Lärare & samordnare språkintroduktion Järfälla gymnasium

Järfälla kommun
Mariella Augustsson, Bitr. rektor språkintroduktion Järfälla gymnasium

Järfälla Kommun

Maria Grym, SVA-lärare Järfälla Gymnasium

Enskede Gårds gymnasium
Stina Bauer, Yrkeslärare, Enskede Gårds gymnasium

Enskede Gårds gymnasium
Emmy-Linda Svensson, Förstelärare, Enskede Gårds gymnasium

Ur innehållet:

  • Skolinspektionen presenterar de stora utvecklingsbehov som finns och lyfter fram goda exempel från sin granskning på skolor som lyckas tillgodose elevernas utbildningsbehov.
  • Skolverket redogör för vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete med en tydlig plan för utbildningen och levande individuella studieplaner som följer elevers kunskapsutveckling.
  • Uppmärksammade S:t Eskils gymnasium berättar om ett lyckat pilotprojekt som lett till att Eskilstuna kommun infört flera klasser för elever som inte hinner börja gymnasiet i syfte att motivera eleverna och visa vilka vägar till utbildning och arbete som finns utanför gymnasieskolan.
  • Järfälla gymnasium ger sina bästa tips på hur ni förankrar ett helhetstänk i lärarlaget med samsyn och enhetliga kunskaper samt skapar en röd tråd i hela utbildningen.
  • Helena Pokka, psykolog och expert på interkulturell psykologi och pedagogik vid Högskolan i Borås, berättar om hur du hanterar svåra samtal med elever som under press eller hotas av utvisning.
Pris och målgrupp
  • 4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till:
– Rektorer & huvudmän
– Skolledare & administrativa chefer
– Lärare & pedagoger
– Studiehandledare
– Elevhälsa

Tid och plats

15 november 2017

Start: kl 09:10
Slut: kl 16:30

Folkets Hus – City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Utställare
Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar

Citat från tidigare deltagare

  • Inspirerande och idérikt om lärande och integration i skolan!

    Marie Nord Kinda kommun
  • En intressant dag med många bra föreläsare. Hög kvalité både på innehåll och utförande.

    Eva Andersson Härnösands kommun
  • Lärorikt och intressant, inspirerade mig till att tänka nytt men jag fick det även bekräftat att vi på vår skola är på rätt väg.

    Maria Guldbrandsson Timrå kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!