Årets viktigaste konferens om språkintroduktionsprogrammet – 4:e året i rad

Stockholm

Talare

Migrationsverket
Johanna Lindblad Ó Duinnin,
Rättslig expert

Lysekils kommun
Martin Odell,
Rektor Språkintroduktion och yrkesprogram

Lysekils kommun
Lena Jansdotter Carlstedt,
Rektor Vuxenutbildning

Karlskrona kommun
Jennie Villnersson-Månsson,
Förstelärare

Karlskrona kommun
Monika Anna Faligowski,
Lärare Språkintroduktion

Strömsunds kommun
Elisabeth Lindholm,
Utvecklingsledare

Strömsunds kommun
Ylvfa Wistrand,
Pedagog

Högskolan Dalarna
Erika Bomström Aho,
Doktorand
Pedagogiskt arbete

Ur innehållet:

 • Uppdatering om gymnasielagen, asylprocessen och dess innebörd för unga och för deras fortsatta studier.
 • Från språkintroduktion till arbete – samverkan för effektiva utbildningsvägar i en mindre kommun.
 • Prisbelönt integrationsprojekt i samverkan med näringsliv och föreningsliv.
 • Metodmaterial med syfte att öka förståelsen för grundläggande mänskliga rättigheter och jämställdhet hos elever på språkintroduktion.
 • Skapa lyckade övergångar från språkintroduktion till vidare studier eller arbete genom individanpassning och tydliga strukturer.
 • Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av språkintroduktion.
 • Hur påverkar bristen på kunskaper i svenska språket elevernas kunskapsinhämtning.
 • Hur kan man med minimala resurser förbättra nyanländas chanser att komma in i samhället.
Pris och målgrupp

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till:
– Rektorer & huvudmän
– Skolledare & administrativa chefer
– Lärare & pedagoger
– Studiehandledare & modersmålslärare
– Skol- och metodutvecklare
– Studie- och yrkesvägledare

Tid och plats

Start: kl
Slut: kl

Tel till konferensanläggningen:

Citat från tidigare deltagare

 • Inspirerande och idérikt om lärande och integration i skolan!

  Marie Nord Kinda kommun
 • En intressant dag med många bra föreläsare. Hög kvalité både på innehåll och utförande.

  Eva Andersson Härnösands kommun
 • Lärorikt och intressant, inspirerade mig till att tänka nytt men jag fick det även bekräftat att vi på vår skola är på rätt väg.

  Maria Guldbrandsson Timrå kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!