Nyheter

Svenska Afghanistankommittén: Aktuell lägesbild av Afghanistan

Av: Frida Meinking

 

Svenska Afghanistankommittén (SAK) har arbetat i Afghanistan i nästan 40 år. Trots krig och konflikter har SAK drivit sin verksamhet i landet och i dagsläget har organisationen drygt 5000 anställda i Afghanistan.

Sedan 1980 har SAK arbetat i Afghanistan. Organisationen finns i 16 av landets 34 provinser, framförallt i de norra, östra och centrala delarna av landet. SAK arbetar dels med att bistå med utvecklingsinsatser och bidra till förhållanden som gör att människor inte vill eller behöver fly från Afghanistan samt att vara en informationskälla angående förhållandena som råder i landet.

I dagsläget finns det, enligt FN, över 9 miljoner människor i Afghanistan som är i behov av akut humanitärt stöd. Över 20 miljoner människor är, vad som kallas, osäkra på att få sin mat och en stor andel av dem är barn som är akut undernärda.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är oerhörda. Kvinnor i landet är oerhört diskriminerade och underordnade. Dessutom ökar klasskillnader i landet samt skillnaderna mellan olika etniciteter.

Pakistan och Iran
I grannländerna Iran och Pakistan finns en stor mängd afghanska flyktingar. De senaste åren har förhållandena i länderna försämrats för den afghanska befolkning och människor tvingas lämna grannländerna i en enorm omfattning. Under förra året tvingades omkring 500 000 afghaner lämna Pakistan, berättar SAK. I Afghanistan finns det dessutom, på grund av rådande konflikter, omkring en miljon internflyktingar.

Sedan den internationella militära insatsen fasades ut från landet 2014 har en ekonomisk stagnation blivit väldigt tydlig, enligt SAK. Folk får det mycket svårare och arbetslösheten ökar. Omkring 30 procent av landets män räknas vara arbetslösa och arbetslösheten bland yngre räknas vara ännu högre.

Vilka utvecklingsmässiga problem ser SAK för landet framöver?

I dagsläget finns det inga tecken som talar för att migrationsrörelsen från Iran och Pakistan avtar, utan trycket från grannländerna är fortsatt högt. Urbaniseringen i landet är enormt snabb. Enligt SAK innebär urbanisering i Afghanistan att trångboddheten och arbetslösheten, speciellt bland unga, ökar samt att slumområdena blir fler.

Enligt statistik ökar missnöjet och pessimismen bland befolkningen, vilket SAK menar gör det lättare för väpnade motståndsgrupper att rekrytera unga män. Enligt organisationen konkurrerar de väpnade motståndsgrupperna dessutom med bästa lön vilket ytterligare gör det enkelt för grupperna att rekrytera arbetslösa unga.

Kan konflikten väntas minska?

Enligt SAK finns det inga tecken på att konflikterna i Afghanistan kommer att minska. Statistik visar att under de tre första månaderna i år nådde konflikterna i landet sin högsta siffra. Samtidigt uppmättes den längsta insatsen av den afghanska armén. Enligt SAK tyder prognoser på att fler distrikt och områden kommer att tas över av det väpnade motståndet.

I och med IS frammarsch i landet har frågan om skillnader mellan sunni- och shiamuslimer återigen bedrivits. Enligt SAK drabbar det framförallt hazarer, som huvudsakligen är shiamuslimer, som återigen blir måltavlor. Dessutom ökar den geografiska polariseringen inom landet och därmed blir klyftan mellan norr och söder allt tydligare.

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum om Återvändande den 27 april 2017, anordnad av Integrationsforum. Under dagen fick deltagarna ta del av anföranden från bland annat Rädda Barnen, Migrationsverket och Svenska Afghanistankommittén. För information om kommande konferenser besök vår sida för konferenser eller anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.