Nyheter

Teaching Recovery Techniques

Av: Frida Meinking

På EKB-Dagen HVB, forum om ensamkommande flyktingbarn, pratade Anna Sarkadi, Uppsala universitet, och Johan Eikman, Uppsala kommun, om Teaching Recovery Techniques (TRT). Ett manualbaserat program som hjälper barn som lider av posttraumatisk stress att hantera sina känslor och tankar.

Huvudsakliga symptom på posttraumatiskt stressymptom (PTSD):

  • Återupplevelse av händelser (flashbacks, mardrömmar)
  • Överaktiviering (hjärtklappning, sömnproblem, värk)
  • Undvikande (undvikande beteende p.g.a. rädsla)

En undersökning gjord av Uppsala universitet visade att av 206 ensamkommande barn och ungdomar led 76 procent av PTSD. Undersökningen gjordes på Comos asylhälsa i Uppsala.

– Jag jobbade själv som läkare inom asylhälsa då och det var uppenbart för mig att här räcker inte barn- och ungdomspsykiatrin eller Röda Korsets resurser till.

– Här måste vi hitta ett sätt som kan ta sig an den här problematiken och då gjorde vi det i form av Teaching Recovery Techniques, sa Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.

TRT är en insats utvecklad av psykologer och forskare på Children and War Foundaiton. Utbildningen ges i grupp där 8-10 barn träffas tillsammans med två ledare vid fem tillfällen. Utöver det anordnas två träffar för omsorgspersoner eller vuxna i barnets närhet.

Syftet med programmet är att lära ut praktiska och konkreta verktyg som barnen kan använda för att hantera traumatiska upplevelser och känslor.

– Det som lockade mig var att det kan användas av personer som inte är terapeututbildade eller som inte är trauma specialister. Däremot, är det en fördel om man tidigare jobbat med barn eller ungdomar, förklarade Sarkadi.

Programmet bygger på traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och fokuserar på PTSD:s tre huvudsymptom.

– Man jobbar också med att normalisera barnens upplevelser. Vissa av barnen tror att de har blivit tokiga eller att något är fel på dem och att då få höra att mina reaktioner är vanliga reaktioner på en onormal händelse och se att andra upplever samma känslor är en enorm befrielse i sig, sa Sarkadi.

Andra delar som ingår i insatsen är imaginära tekniker som hjälper barnen att få tillbaka kontrollen av sina minnesbilder eller upplevelser. Avslappningsövningar och andningsövningar som ger barnen verktyg att komma ner i varv för att komma åt exempelvis kroppsliga smärtorna och sömnproblem.

De unga deltagarna lär sig också att använda hjälpsamma tankar för att bemöta sina känslor och negativa tankar samt jobbar man med att långsamt exponera dem för sina rädslor.

Den här artikeln är baserad på anförande från EKB-Dagen HVB, forum om ensamkommande flyktingbarn, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som arbetar inom hvb och boende. Under dagen fick deltagarna ta del av bland annat expertanförande från Rädda Barnen och beteendevetaren Maria Bauer samt ett praktikfall från Uppsala kommun och Uppsala universitet. Totalt deltog cirka 300 personer från hela Sverige på konferensen den 8 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.