Demokrati, normkritik och mångfald i förskolan

Av: Aisha Lundgren Aslla
Demokrati
Förskola
Inkludering
Interkulturalitet
Mångfald

Demokratiuppdraget är förskolans största uppdrag då det är ett område som ska undervisas om men samtidigt också ska genomsyra all annan undervisning och hela verksamheten. Förskolan arbetar ofta mycket och aktivt med normer och värderingar men trots detta kan demokratiuppdraget i sin helhet upplevas som vagt beskrivet och målen otydliga.

Normkritisk pedagogik har under det senaste decenniet varit det perspektiv som Skolverket lyft fram som centralt för ett framgångsrikt demokrati- och rättighetsarbete. Men det normkritiska perspektivet kan ibland uppfattas som motsatt till ett interkulturellt arbete med etnisk, kulturell och religiös mångfald. Detta trots att det normkritiska och det interkulturella perspektiven faktiskt kompletterar varandra.

  • Denna utbildning ger kunskaper om demokratiuppdragets uppbyggnad och ger tydliga förklaringar på hur de olika delarna hänger ihop
  • Du kommer få en grundlig genomgång av normkritik som metod och perspektiv i rättighetsarbetet
  • De interkulturella och normkritiska aspekterna i förskolans undervisning och verksamhet lyfts upp och vi kommer granska dilemman utifrån läroplanens skrivningar
  • Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar som varvas med diskussioner och övningar relaterade till demokratiuppdraget, normkritik och interkulturalitet.

Vi anpassar och skräddarsyr utbildningen utifrån era specifika behov och önskemål. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 

Intresseformulär
Namn
Hidden